Xây dựng CLB VietFintech đáp ứng tốt nhất yêu cầu của Hội viên

Thứ tư, 18 Tháng 8 2021 07:53

Ngày 18/8/2021, Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) Nguyễn Quốc Hùng đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với ban trù bị câu lạc bộ (CLB) VietFintech, để góp ý hoàn thiện các dự thảo báo cáo hoạt động nhiệm kỳ I và dự kiến nhân sự lãnh đạo CLB nhiệm kỳ II nhằm xây dựng CLB đáp ứng tốt nhất yêu cầu của Hội viên.

Tham dự cuộc họp về phía Cơ quan Thường trực VNBA gồm có: Ông Nguyễn Quốc Hùng - Tổng Thư ký VNBA cùng các Trưởng ban chuyên môn và một số chuyên viên. Về phía ban trù bị CLB bao gồm: Ông Nguyễn Quang Hưng - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phân Thanh toán Quốc gia Việt Nam; Ông Trương Quang Việt - Phó Tổng Giám đốc Công ty Dịch vụ số Viettel; Ông Nguyễn Đăng Thắng - Giám đốc Trung tâm VNPT Fintech; Ông Nguyễn Hòa Bình - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn NextTech và Nguyễn Thị Thanh Thủy - Giám đốc FoxPay, Trung tâm Thanh toán trực tuyến FPT Telecom.

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Thư ký VNBA Nguyễn Quốc Hùng đã đánh giá sơ bộ các dự thảo báo cáo hoạt động của nhiệm kỳ I và yêu cầu cho ý kiến thảo luận những vấn đề còn bất cập, hạn chế,… cũng như nêu ra giải pháp tổ chức, xây dựng thực hiện cho ban chủ nhiệm CLB VietFintech trong nhiệm kỳ II.

Theo Tổng Thư ký VNBA Nguyễn Quốc Hùng, kết quả hoạt động của nhiệm kỳ I, trong thời gian đầu rất có hiệu quả thể hiện rõ nét trong việc mời gọi vốn đầu tư, tài trợ hay quảng bá của các tổ chức quốc tế cho các Công ty Fintech. Tuy vậy, Tổng Thư ký VNBA cũng chỉ ra những yếu kém trong hoạt động của CLB trong nhiệm kỳ I như: (i) Chưa xây dựng, tạo lập hành lang pháp lý hoàn thiện cho công ty Fintech hoạt động thể hiện rõ ở tất các các ý kiến, khiến nghị của CLB đối với cơ quan quản lý nhà nước đều không được xem xét, giải quyết; (ii) Về quảng bá ngay bản thân CLB cũng chưa quan tâm thể hiện ở việc Hiệp hội đã có trang tin và dành riêng cho CLB Fintech một chuyên mục riêng nhưng vẫn chưa nhận được sự quan tâm đúng mực cần đẩy mạnh hơn trong thời gian tới; (iii) Về quy chế, cơ chế hoạt động của CLB vẫn chưa được hoàn thiện thể hiện ở việc không có văn bản tiếp nhận Hội viên mới cũng như văn bản khi Hội viên xin ra khỏi CLB; (iv) Về phản biện chính sách thì không thể dựa vào CLB để phản biện chính sách mà phải dựa vào Cơ quan Thường trực VNBA và CLB chỉ giữ vai trò tham mưu; (v) Về hợp tác quốc tế, tổ chức hội thảo, tọa đàm,…

CLB VietFintech 1

Các đại biểu đều thống nhất cho rằng, để CLB hoạt động tốt hơn cần phải có cùng chung một mục tiêu, kế hoạch hành động minh bạch để các thành viên của CLB phải thấy được quyền lợi, lợi ích khi tham gia như: lợi ích kinh doanh hoặc lợi ích tri thức, công nghệ trong khu vực hay thế giới,... Đồng thời, phải luôn duy trì gặp gỡ, giao lưu giữa các Hội viên tối thiểu 1 tháng hoặc 2 tuần/1 lần bằng nhiều hình thức có thể luân phiên hoặc phân công chủ đề khi gặp gỡ giao lưu, sinh hoạt CLB.

Xem 1607 lần

footer