Đồng lòng thực hiện cam kết hỗ trợ lãi suất cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Thứ sáu, 27 Tháng 8 2021 10:36

Ngày 27/8/2021, Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã có văn bản số 304/CV-HHNH gửi các Tổ chức hội viên về việc Kêu gọi các TCHV thực hiện cam kết hỗ trợ lãi suất cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Tiếp theo những nỗ lực chia sẻ, đồng hành cùng khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19, các ngân hàng hội viên đã đồng thuận, thống nhất cao trong việc cam kết hỗ trợ lãi suất cho các đối tượng này tại buổi họp do Hiệp hội Ngân hàng tổ chức với 16 ngân hàng hội viên, ngay sau đó từng ngân hàng tùy theo khả năng tài chính của mình công bố mức giảm lãi đối với từng đối tượng cụ thể. Điều đó thể hiện ý thức trách nhiệm của các ngân hàng thương mại nói riêng và ngành nói chung. Hiệp hội Ngân hàng trân trọng và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm đó của các tổ chức hội viên.  

Để tiếp tục thực hiện tốt chỉ đạo của Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trong bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam luôn đồng hành và chia sẻ đối với các tổ chức hội viên chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đặc biệt là các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời kêu gọi các tổ chức hội viên đồng lòng triển khai các nội dung cụ thể sau:

1. Cùng với việc Hiệp hội Ngân hàng đồng hành với các tổ chức hội viên kiến nghị Ngân hàng Nhà nước khẩn trương sửa đổi, bổ sung Thông tư 01/TT-NHNN nhằm hỗ trợ doanh nghiệp cơ cấu lại thời hạn trả nợ, các tổ chức hội viên tiếp tục chia sẻ khó khăn với khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch thông qua việc giảm lãi suất cho vay tùy theo khả năng tài chính của từng tổ chức như đã công bố trước phương tiện thông tin đại chúng và thống nhất với Hiệp hội Ngân hàng.

2. Triển khai chủ trương giảm lãi suất tiền vay theo công bố cùng các chương trình ưu đãi hỗ trợ cụ thể đến các chi nhánh trực thuộc, nhất là các chi nhánh ở khu vực có dịch để hỗ trợ kịp thời đúng đối tượng và có hiệu quả.

3. Chủ động đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về các chính sách hỗ trợ để khách hàng, doanh nghiệp biết nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận các chính sách hỗ trợ của ngân hàng.

Với trách nhiệm của mình, Hiệp hội Ngân hàng luôn nỗ lực trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, sẽ tiếp tục đồng hành với hội viên tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động, đảm bảo hài hòa giữa lợi ích của hội viên và lợi ích chung. Trong quá trình thực hiện, nếu có đề xuất, kiến nghị, đề nghị Quý hội viên phản ảnh về Cơ quan Thường trực Hiệp hội Ngân hàng để nghiên cứu có biện pháp hỗ trợ kịp thời.

Xem 1723 lần

footer