Đối thoại Giải pháp để phục hồi kinh tế

Ngày 07/11, VITV - Kênh truyền hình Kinh tế - Tài chính theo thời gian thực đã tổ chức chương trình đối thoại với chủ đề Giải pháp để phục hồi kinh tế.

Khách mời là các chuyên gia kinh tế, các nhà hoạt động ngân hàng, tài chính: TS. Lê Xuân Nghĩa, Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia; TS. Nguyễn Đình Cung, Nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế TW; TS Nguyễn Quốc Hùng - Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, Nguyên Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế Ngân hàng Nhà nước.

Hiệp hội Ngân hàng xin dẫn lại nội dung cuộc Đối thoại bổ ích này, giúp các tổ chức hội viên tiện theo dõi:

footer