Đăng ký nhận quyền lợi hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng Covid-19 từ Mirae Asset

Thứ tư, 01 Tháng 12 2021 07:10

Chương trình chính thức của Công ty tài chính Mirae Asset nhằm mục đích hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, giảm áp lực trả nợ, xóa xấu; với việc “Cơ cấu lại nợ” chỉ ưu tiên hỗ trợ đến một nhóm khách hàng nhất định bị ảnh hưởng bởi COVID-19.

1. Quyền lợi:

- Giảm100% lãi, bao gồm lãi vay và lãi chậm trả, áp dụng đến tháng 10/2021.

- Không trả nợ gốc, chỉ trả lãi vay 9 tháng tiếp theo.

2. Cách thức tham gia:

Soạn tin nhắn SMStheo cú pháp: mafc ok gửi đến 6089

3. Lưu ý:

- Chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến vì việc hỗ trợ có giới hạn.

- Khách hàng đăng ký nhanh để được hỗ trợ sớm nhất có thể.

Xem 544 lần