Kienlongbank tổ chức chương trình đào tạo nâng cao chất lượng dịch vụ

Chủ nhật, 06 Tháng 6 2021 12:09

Ngày 04/4/2021, tại Hà Nội, Ngân hàng Kiên Long (Kienlongbank) đã tổ chức Chương trình đào tạo “Nâng cao chất lượng dịch vụ Kienlongbank”dành cho 150 học viên là cán bộ, nhân viên tại Chi nhánh Hà Nội, Hải Phòng và các Phòng giao dịch trực thuộc.

Đây là một trong những chương trình đào tạo chuyên môn được Ban lãnh đạo Ngân hàng đặc biệt quan tâm và chỉ đạo thực hiện sát sao, nhằm thực hiện thành công chiến lược phát triển ngân hàng.

Chương trình đào tạo được điều chỉnh phù hợp, dựa trên kết quả khảo sát nhu cầu đào tạo và kiến thức của học viên với sự hướng dẫn của Tiến sỹ, giảng viên Vũ Đình Linh. Buổi đào tạo cung cấp cho học viên cái nhìn tổng quan về dịch vụ khách hàng: các tiêu chí đảm bảo một môi trường dịch vụ khách hàng chuẩn mực, văn hóa và tiêu chuẩn của dịch vụ khách hàng; kỹ năng cần có của một dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp; phương pháp xây dựng và khuyến khích khách hàng trở nên trung thành,… và các tình huống thực tiễn tại Kienlongbank để qua đó, tìm hướng giải quyết, phục vụ khách hàng được tốt hơn tại ngân hàng.

Xem 655 lần