Vietcombank Đà Nẵng tổ chức đào tạo về phòng chống rửa tiền

Chủ nhật, 06 Tháng 6 2021 12:11

Mới đây, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Chi nhánh Đà Nẵng đã tổ chức khóa đào tạo về phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và tuân thủ cấm vận với sự tham dự của 140 học viên là lãnh đạo và cán bộ nhân viên các phòng nghiệp vụ.

Mục tiêu của khóa đào tạo là nhằm giúp cán bộ nhân viên nghiệp vụ: (i) nắm được chính sách, các quy định và các biện pháp phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố đang áp dụng tại Vietcombank; (ii) hiểu về các chương trình cấm vận hiện hành, các quy định của Vietcombank về tuân thủ cấm vận, rủi ro khi không tuân thủ và các biện pháp cần thực hiện bảo đảm tuân thủ cấm vận một cách nghiêm ngặt.

Phát biểu khai mạc khóa đào tạo, ông Nguyễn Hữu Đức - Phó Giám đốc Vietcombank Đà Nẵng nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác phòng chống rửa riền, chống tài trợ khủng bố, tuân thủ cấm vận trong hoạt động kinh doanh của Vietcombank. Khóa đào tạo là một trong những hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ nhân viên trong việc tuân thủ các quy định của Vietcombank về phòng chống rửa tiền, tuân thủ cấm vận và các giải pháp phòng chống.

Bên cạnh việc thông tin về các hoạt động phòng chống rửa tiền quốc tế và Việt Nam, phổ biến các quy định của Vietcombank về phòng chống rửa tiền và tuân thủ cấm vận, ông Nguyễn Hữu Đức - Phó giám đốc Vietcombank Đà Nẵng với kinh nghiệm nhiều năm công tác và nghiên cứu nghiệp vụ thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại, đã chia sẻ nhiều tình huống giao dịch thực tế có dấu hiệu nghi ngờ rửa tiền, những thủ thuật mà tội phạm thường thực hiện nhằm rửa tiền qua ngân hàng.

Các học viên tham gia khóa đào tạo cũng tham gia thảo luận sôi nổi, chia sẻ một số tình huống giao dịch có dấu hiệu nghi ngờ rửa tiền cùng kinh nghiệm xử lý. Cuối chương trình, các học viên thực hiện bài kiểm tra với các nội dung đã được truyền đạt tại khóa đào tạo.

Xem 750 lần