KienLongBank - Sunshine Group đào tạo “Hỗ trợ liên kết bán hàng”

Mới đây, tại Hà Nội, Ngân hàng Kiên Long (KienLongBank) và Tập đoàn Sunshine (Sunshine Group) phối hợp tổ chức Chương trình đào tạo “Hỗ trợ liên kết bán hàng” nhằm mục đích hỗ trợ hoạt động tư vấn, giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ dành cho khách hàng mới.

Chương trình đào tạo thu hút sự tham gia đông đảo của các học viên là những CBNV thuộc Sunshine Group với các chuyên đề liên quan đến sản phẩm tiền gửi, đầu tư trái phiếu và tín dụng, vay vốn. Qua đó, giúp học viên nắm bắt được hệ thống các văn bản, quy định, quy trình liên quan đến nghiệp vụ của ngân hàng; hiểu rõ các điều kiện, lợi thế và đặc điểm của từng sản phẩm; nắm bắt, hệ thống hóa các sản phẩm huy động, tín dụng, trái phiếu… cùng các kỹ năng xử lý tình huống trong quá trình triển khai thực tế.

Đây là chương trình phối hợp tổ chức nhằm hướng đến sự hợp tác cùng nhau phát triển giữa Kienlongbank và Sunshine Group; thúc đẩy hoạt động kinh doanh và gia tăng thị phần, tăng trưởng khách hàng trong thời gian tới.