Techcombank mở thẻ tín dụng trong 1 phút

Từ ngày 16/10/2021, khách hàng mở thẻ tín dụng tại chi nhánh hoặc qua tổng đài của Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) sẽ được trải nghiệm quy trình mở thẻ hoàn toàn mới, nhanh gọn, có ngay kết quả phê duyệt chỉ trong 1 phút.

Đặc quyền m th, phê duyt ngay:

- Phê duyệt trong vòng 1 phút;

- Không yêu cầu bổ sung hồ sơ;

- Nhận thẻ tại địa chỉ mong muốn.

Quy trình m th vượt tri:

Techcombank mo the tin dung trong 1 phut 2

(*) Danh sách chi nhánh áp dụng (Chưa áp dụng cho khách hàng mở thẻ tín dụng Techcombank Spark).

(**) Áp dụng cho khách hàng thỏa mãn chính sách phê duyệt mở thẻ tín dụng của Techcombank trong từng thời kì.