“FWD Đón đầu thay đổi 3.0" giải pháp bảo hiểm kết hợp đầu tư linh hoạt vì tương lai thành công

Thứ tư, 01 Tháng 12 2021 03:48

Từ ngày 01/12/2021, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) triển khai sản phẩm “FWD Đón đầu thay đổi 3.0"trên phạm vi toàn quốc, vừa bảo vệ khách hàng trước những rủi ro trong cuộc sống vừa có thể đầu tư để gia tăng giá trị với lãi suất đảm bảo.

“FWD Đón đầu thay đổi 3.0" với việc tập trung vào quyền lợi của khách hàng, mong muốn mọi nhóm khách hàng đều có cơ hội tham gia các sản phẩm bảo hiểm để có những kế hoạch bảo vệ tốt nhất cho bản thân và gia đình; cho phép khách hàng tham gia từ 30 ngày tuổi đến 69 tuổi.

“FWD Đón đầu thay đổi 3.0" là sản phẩm bảo hiểm tiên phong trên thị trường bảo vệ trước Ung thư giai đoạn sau và Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn đến 80 tuổi - độ tuổi bảo vệ dài và có ý nghĩa thiết thực với khách hàng.Đặc biệt, sau khi quyền lợi bảo vệ Ung thư giai đoạn sau được chi trả với mức gấp 10 lần Phí bảo hiểm cơ bản của 1 năm hợp đồng, hợp đồng bảo hiểm vẫn tiếp tục được duy trì với đầy đủ các quyền lợi khác.

“FWD Đón đầu thay đổi 3.0" là sản phẩm bảo hiểm Liên kết chung đầu tiên có thêm khoản hỗ trợ tài chính trường hợp thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, là giai đoạn khó khăn khi Người được bảo hiểm mất khả năng lao động, lên đến 200% số tiền bảo hiểm.Theo đó, trong trường hợp không may bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn trong độ tuổi lao động từ 18 đến 60 tuổi, khách hàng sẽ được chi trả thêm 1 khoản Hỗ trợ thu nhập và nâng mức tổng quyền lợi nhận được lên đến 200% Số tiền bảo hiểm. Con số tương ứng với người ngoài độ tuổi lao động là 150%

“FWD Đón đầu thay đổi 3.0"là sản phẩm bảo hiểm có nhiều tính năng linh hoạt - đem đến cho khách hàng 1 giải pháp bảo hiểm tối ưu nhất phù hợp với nhu cầu theo thời gian.Với cùng một mức phí bảo hiểm, khách hàng có thể linh hoạt lựa chọn Số tiền bảo hiểm phù hợp với nhu cầu bảo vệ và khả năng tài chính tại thời điểm tham gia, tùy chọn theo nhu cầu: Ưu tiên bảo vệ, tập trung đầu tư; hoặc cân bằng cả hai. Đồng thời, khách hàng có thể linh hoạt điều chỉnh trong tương lai nếu nhu cầu thay đổi. Việc đầu tư thêm và rút ra đều không mất phí cũng là một điểm cạnh tranh so với các sản phẩm Liên kết chung khác trên thị trường.

Xem 542 lần