HDBank Bemax-Tài khoản tối đa lợi ích

Thứ sáu, 14 Tháng 1 2022 05:16

Ngân hàng Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank) triển khai ứng dụng HDBank BeMax với nhiều ưu đãi phí dành cho doanh nghiệp khi sử dụng tài khoản để thực hiện giao dịch thường xuyên, đặc biệt là chọn giao dịch trên kênh giao dịch trực tuyến.

Lợi ích

Doanh nghiệp được hưởng đầy đủ lợi ích của tài khoản thanh toán thông thường; Được miễn phí dịch vụ các giao dịch tài khoản theo số dư tiền gửi doanh nghiệp duy trì trên tài khoản, bao gồm:

- Miễn phí tham gia

- Miễn phí chuyển khoản nội địa qua eBanking

- Miễn phí quản lý tài khoản thanh toán

- Miễn phí thường niên eBanking

- Miễn phí xác thực giao dịch qua SMS

Đặc điểm

Chỉ với số dư tiền gửi bình quân từ 30 triệu đồng, doanh nghiệp sẽ được tự động tham gia chương trình ưu đãi. Số dư càng nhiều, số giao dịch được miễn phí càng nhiều. (Theo điều kiện, điều khoản của HDBank)

Hoặc chỉ với phí cố định từ 100.000 đồng/tháng, doanh nghiệp có thể tham gia chương trình ưu đãi theo nhu cầu thực tế.

Xem 296 lần