ABBank chốt quyền chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 35%

Thứ sáu, 14 Tháng 1 2022 05:23

Ngân hàng An Bình (ABBank, UPCoM: ABB) vừa thông báo chốt danh sách cổ đông vào ngày 11/02/2022 để phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng) với tỷ lệ 35%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 10/02/2022.

ABBank dự kiến phát hành gần 244 triệu cp thưởng với tỷ lệ 35%. Theo đó, cổ đông sở hữu mỗi 100 cp tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách 11/02/2022) được nhận thêm 35 cp thưởng.

Nguồn tài chính sử dụng để phát hành cổ phiếu thưởng là từ một phần lợi nhuận chưa phân phối còn lại từ năm 2018 đến năm 2020 và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.

Sau khi hoàn thành chia cổ phiếu thưởng, vốn điều lệ của ABBank sẽ đạt gần 10.000 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2021, tổng tài sản ABBank đạt 120,217 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1,979 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch được giao. ABBank sẽ trình ĐHĐCĐ dự kiến tổ chức tháng 4/2022 về phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2021.

Trong năm 2022, ABBank cũng có kế hoạch thực hiện chuyển sàn giao dịch cổ phiếu và thực hiện dự án chuyển đổi ngân hàng số theo lộ trình.

Ông Đào Mạnh Kháng - Chủ tịch HĐQT của ABBank chia sẻ: “Việc chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông với tỷ lệ 35% thể hiện cam kết của Ngân hàng đối các cổ đông. Sau khi hoàn tất lộ trình tăng vốn, Ngân hàng cũng sẽ tiến hành ngay các bước chuẩn bị cần thiết để chuyển mã cổ phiếu ABB từ sàn UPCoM lên sàn niêm yết trong thời gian tới”.

Trên sàn UPCoM, giá cổ phiếu ABB chốt phiên 13/01/2022 ở mức 21,400 đồng/cp, tăng hơn 74% qua 1 năm, thanh khoản bình quân gần 3 triệu cp/ngày.

Xem 355 lần