BaoViet Bank chính thức áp dụng hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn giấy

Thứ tư, 14 Tháng 7 2021 03:24

Căn cứ quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực tài chính và văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính về việc phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, kể từ ngày 1/7/2021, Ngân hàng Bảo Việt (BaoViet Bank) chính thức phát hành hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn giấy nhằm mang đến sự thuận tiện cho khách hàng trong việc quản lý, thống kê, lưu trữ, tìm kiếm hóa đơn.

Khi triển khai hóa đơn điện tử, BaoViet Bank sẽ ngừng phát hành hóa đơn giấy kể từ 1/7/2021. Hóa đơn điện tử của BaoViet Bank có đầy đủ tính pháp lý, được Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế công nhận và được phép sử dụng thay thế hóa đơn giấy tự in trên hệ thống của BaoViet Bank.

Việc sử dụng hóa đơn điện tử sẽ giúp cho khách hàng thuận tiện và nhanh chóng khi giao dịch, đáp ứng yêu cầu bảo mật, lưu trữ, tra cứu thông tin, giảm thiểu các rủi ro có thể xảy ra như mất, cháy, hỏng, mang lại nhiều tiện ích cho cả khách hàng và ngân hàng.

Hệ thống hóa đơn điện tử của BaoViet Bank sẽ tự động thực hiện toàn bộ các bước phát hành hóa đơn và gửi cho khách hàng qua thư điện tử (email) mà khách hàng đã đăng ký. Khách hàng cũng có thể yêu cầu nhận hóa đơn điện tử chuyển đổi trực tiếp tại quầy giao dịch của ngân hàng.

Khi có nhu cầu, khách hàng có thể chủ động tra cứu hóa đơn bằng cách truy cập vào hệ thống hóa đơn điện tử của BaoViet Bank tại đường dẫn https://hoadon.baovietbank.vn để xem và tải hóa đơn mà không phải lưu trữ, tiết kiệm chi phí in ấn.

Xem 665 lần