Mời dự tọa đàm trực tuyến lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 22

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã có giấy mời số 309/GM-HHNH ngày 1/9/2021, kính mời các Ông (Bà) Tổng Giám đốc/Giám đốc các Tổ chức tín dụng hội viên tham dự tọa đàm trực tuyến lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 22/2016/TT-NHNN.

Do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang xây dựng dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 22/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 và Thông tư 15/2018/TT-NHNN ngày 18/6/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 22/1016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp

Nội dung Thông tư ảnh hưởng đến hoạt động ngân hàng đồng thời căn cứ đề nghị của TCTD hội viên, Hiệp hội Ngân hàng tổ chức Tọa đàm trực tuyến để tham gia góp ý đối với dự thảo Thông tư trên và đề xuất, kiến nghị Cơ quan soạn thảo ban hành Thông tư phù hợp hơn với thực tiễn hoạt động ngân hàng.

Trân trọng kính mời Quý hội viên cử đại diện lãnh đạo và 01 cán bộ liên quan tham dự.

1. Thời gian: 1 buổi sáng, từ 09h00’ ngày 07/9/2021 (sáng thứ Ba).

2. Hình thức: Họp trực tuyến qua ứng dụng Microsoft Teams.

Quý Hội viên vui lòng gửi xác nhận tham dự theo mẫu đính kèm về Hiệp hội Ngân hàng qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 06/9/2021. Đường link cuộc họp Hiệp hội Ngân hàng sẽ gửi qua email của các đại biểu tham dự.