Mời tham dự hội thảo trực tuyến “Phân tích dữ liệu, ứng dụng khai thác quy trình tự động trong Tổ chức tài chính”

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam sẽ phối hợp với PwC Việt Nam tổ chức hội thảo trực tuyến “Phân tích dữ liệu, ứng dụng khai thác quy trình tự động trong Tổ chức tài chính” dành cho các Tổ chức hội viên vào lúc 14h00 đến 15h20, ngày 05/10/2021 (thứ Ba).

Thông tin chi tiết về chương trình hội thảo như sau:

1. Thành phần tham dự: Lãnh đạo, cán bộ chuyên viên các phòng tài chính, kế toán; Phòng Kiểm soát nội bộ; Nhân sự; Trung tâm mua sắm; Phòng Phân tích dữ liệu; Phòng Công nghệ thông tin.

2. Chương trình hội thảo: đính kèm.

3. Thời gian: Ngày 05/10/2021 (14h00 - 15h20).

4. Diễn giả:

- Ông Goh Yu Loong - Giám đốc Dịch vụ Quản lý rủi ro Công nghệ thông tin - PwC Việt Nam.

- Ông Peter Blank - Trưởng phòng Dịch vụ Quản lý rủi ro Công nghệ thông tin - PwC Thụy Sĩ.

- Ông Tiết Ngọc Thạch - Trưởng phòng Dịch vụ Quản lý rủi ro Công nghệ thông tin - PwC Việt Nam.

5. Hình thức: Trực tuyến qua ứng dụng Cisco Webex. Đường link tham dự Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam sẽ gửi qua email của các cán bộ tham dự.

6. Đăng ký tham dự: Trân trọng kính mời các đơn vị có nhu cầu cử cán bộ và gửi đăng ký danh sách tham dự trước ngày 04/10/2021 theo mẫu Phiếu đăng ký (đính kèm) theo đường bưu điện, Fax hoặc điện thoại theo địa chỉ sau: Trung tâm đào tạo - Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, số 193 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. ĐT: 024 38 218 682; Fax: 024 39 740 427. Chi tiết liên hệ: chị Vũ Hà Huyền, ĐT: 0988 649 288; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..