Mời tham dự Khóa học trực tuyến về thị trường năng lượng sinh học dành cho các tổ chức tài chính tại Việt Nam

Trung tâm Đào tạo Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam thông báo và mời các tổ chức hội viên cử cán bộ tham dự Khóa học trực tuyến về thị trường năng lượng sinh học dành cho các tổ chức tài chính tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ dự án “Bảo vệ Khí hậu thông qua Phát triển thị trường Sinh học bền vững tại Việt Nam- BEM”, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (EREA), Bộ Công thương cùng với Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức GIZ tổ chức khóa tập huấn dành cho các cán bộ, nhân viên của các ngân hàng, tổ chức tài chính để hiểu rõ hơn cơ hội kinh tế, tiềm năng phát triển của thị trường năng lượng sinh học tại Việt Nam với các nội dung chính như sau:

(i) Cung cấp thông tin tổng quan về thị trường năng lượng sinh học (ví dụ: Các cơ hội, các hạn chế);

(ii) Hiểu về đặc thù của các dự án năng lượng sinh học nhằm phục vụ đánh giá những rủi ro liên quan và thực hiện đánh giá khả năng vay vốn, tài trợ dự án.

Ban Tổ chức Khóa học trân trọng kính mời 3 đại diện của các phòng ban liên quan đến Quản trị rủi ro, Thị trường vốn, và Khách hàng doanh nghiệp, của các tổ chức hội viên tham gia khóa học trực tuyến được thiết kế riêng cho các tổ chức tài chính về thị trường năng lượng sinh học tại Việt Nam. Để đảm bảo chất lượng đào tạo, các học viên cần phải tham dự đầy đủ các buổi học trong suốt khóa tập huấn. Qua đó hy vọng có thể tạo ra nền tảng để học tập và trao đổi về những đặc thù, các thách thức và cơ hội góp phần đảm bảo xây dựng nguồn cung năng lượng trong tương lai tại Việt Nam.

Thời gian: học trực tuyến 90 phút/buổi, từ 14.00 - 15.30 vào Thứ Năm hàng tuần, bắt đầu từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 21 tháng 10 năm 2021 (riêng ngày 30 tháng 9, buổi học kéo dài 2 tiếng).

Chương trình tập huấn (đính kèm)

Để công tác chuẩn bị được chu đáo, các tổ chức hội viên đăng kí tham dự với ban tổ chức trước ngày 24/9/2021 qua địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;