Mời tham dự hội thảo trực tuyến “Nhận diện rủi ro an ninh mạng tiềm ẩn trong hạ tầng công nghệ thông tin các Tổ chức tài chính - Thách thức và giải pháp”

Thứ hai, 18 Tháng 10 2021 06:51

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam phối hợp với PwC Việt Nam tổ chức hội thảo trực tuyến “Nhận diện rủi ro an ninh mạng tiềm ẩn trong hạ tầng công nghệ thông tin các Tổ chức tài chính - Thách thức và giải pháp”. Trân trọng mời các tổ chức hội viên cử cán bộ tham dự.

- Thành phần tham dự: Ban Giám đốc, chuyên viên các khối: Khối Ngân hàng số, Khối Công nghệ thông tin, An ninh mạng, Khối Vận hành, Khối Quản trị rủi ro trong các ngân hàng và các công ty Fintech.

- Chương trình hội thảo: đính kèm.

- Thời gian: Ngày 02 tháng 11 năm 2021(09h00 - 10h30).

- Diễn giả:

+ Ông Phó Đức Giang - Giám đốc - Công ty TNHH Dịch vụ An toàn Thông tin PwC Việt Nam.

+ Ông Huỳnh Thiện Tâm - Giám đốc - Dịch vụ Tư vấn quản trị rủi ro, PwC Singapore.

+ Lê Công Phú - Trưởng phòng - Công ty TNHH Dịch vụ An toàn Thông tin PwC Việt Nam.

+ Trần Minh Quân - Trưởng phòng - Công ty TNHH Dịch vụ An toàn Thông tin PwC Việt Nam.

- Hình thức: Trực tuyến qua ứng dụng Cisco Webex. Đường link tham dự Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam sẽ gửi qua email của các cán bộ tham dự.

- Đăng ký tham dự: Trân trọng kính mời các đơn vị có nhu cầu cử cán bộ và gửi đăng ký danh sách tham dự trước ngày 02/11/2021 theo mẫu Phiếu đăng ký (đính kèm) theo đường bưu điện, Fax hoặc điện thoại theo địa chỉ sau:Trung tâm đào tạo - Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, số 193 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. ĐT: 024 38 218 682; Fax: 024 39 740 427.

Chi tiết liên hệ: anh Vũ Tất Đạt, ĐT: 0935 616 668; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Xem 1688 lần