Mời tham dự Hội thảo và Triển lãm quốc tế về An toàn không gian mạng (Vietnam Security Summit 2021)

Thứ sáu, 22 Tháng 10 2021 05:15

Hiệp hội Ngân hàng có công văn gửi Tổng Giám đốc các tổ chức hội viên mời tham dự Hội thảo và Triển lãm quốc tế về An toàn không gian mạng (Vietnam Security Summit 2021).

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam nhận được thư mời tham dự Hội thảo và Triển lãm quốc tế về An toàn không gian mạng (Vietnam Security Summit 2021) do Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và truyền thông phối hợp với Công ty cổ phần Tập đoàn IEC tổ chức trực tuyến với chủ đề “Bảo đảm an toàn không gian mạng trong kỷ nguyên số: Thách thức và lời giải”.

- Thời gian: ngày 27-28/10/2021.

- Hình thức: trực tuyến.

- Chương trình chi tiết đính kèm.

Đây là nội dung thiết thực cho hoạt động của các Tổ chức hội viên, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam xin thông tin tới quý Hội viên. Đề nghị Quý hội viên quan tâm cử đại diện tham dự.

Xem 872 lần