Mời tham dự hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm áp dụng IFRS 9 - Công cụ tài chính tại các ngân hàng thương mại"

Thứ sáu, 29 Tháng 10 2021 11:00

Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 345/QĐ-BTC ngày 16/03/2020 phê duyệt Đề án áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính (IFRS) tại Việt Nam, theo đó khối ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính là một trong các nhóm đơn vị có lợi ích công chúng là đối tượng áp dụng IFRS.

Hiện nay, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước đang phối hợp xác định lộ trình, phương án áp dụng cụ thể IFRS cho các ngân hàng thương mại và tổ chức tài chính. Để tạo thuận lợi cho việc chuyển sang áp dụng IFRS, Câu lạc bộ kế toán trưởng toàn quốc tổ chức kỳ sinh hoạt lần thứ 10 năm 2021 với chủ đề “Chia sẻ kinh nghiệm áp dụng IFRS 9 - Công cụ tài chính tại các ngân hàng thương mại". IFRS 9 là một trong những Chuẩn mực quan trọng nhất trong số các Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế, có ảnh hưởng lớn đến báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính trên nhiều khía cạnh, từ lợi nhuận đến quy trình quản lý rủi ro và hệ thống công nghệ thông tin.

Kỳ sinh hoạt của Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc (VCCA) được tổ chức với sự phối hợp của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) và Hiệp hội kế toán công chứng Anh (ACCA) và sự đồng hành của PwC Việt Nam, Techcombank, VPBank. Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc trân trọng kính mời Ông/Bà tham dự kỳ sinh hoạt CLB Kế toán trưởng toàn quốc lần thứ 10 cụ thể như sau:

- Thi gian: 9h00 - 11h30, Thứ sáu ngày 5 tháng 11 năm 2021

- Hình thc: Trực tuyến qua Zoom

- CPD: 1 giờ tham dự tương đương 1 CPD Unit (dành cho Hội Viên ACCA)

Để công tác tổ chức Hội thảo được chu đáo, Quý Ông/Bà vui lòng đăng ký “Đăng ký tham dự tại đây” trước ngày 4/11/2021 (Chi tiết chương trình hội thảo xem tại đây).

Mi thông tin chi tiết vui lòng liên h:

- Đại diện VCCA: Bà Đàm Thị Lệ Dung (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Số ĐT: 0985.961.828)

- Đại diện ACCA: Bà Phạm Xuân Hồng Hạnh (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Số ĐT: 0936.889.052)

Xem 829 lần