Thu moiTừ 1/6/2021, Trang tin tiến hành chạy thử nghiệm giao diện mới sau khi đã nâng cấp. Rất mong nhận được nhiều góp ý của các tổ chức hội viện để giúp website vnba.org.vn ngày càng hoàn thiện hơn.

Liên hệ với chúng tôi: số điện thoại (024) 3821 8733; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;