TIN MỚI

IADI công bố kết quả khảo sát thường niên trên toàn cầu

IADIHiệp hội Bảo hiểm tiền gửi quốc tế (IADI) vừa công bố trong kết quả khảo sát thường niên trên toàn cầu về BHTG và mạng an toàn tài chính, thực hiện trên 110 tổ chức BHTG, chiếm khoảng 85% các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Thông qua kết quả trên, IADI chia sẻ kiến thức về đặc điểm của tổ chức bảo hiểm tiền gửi như nhiệm vụ, vai trò, thành viên, hạn mức, nguồn vốn, vai trò của tổ chức bảo hiểm tiền gửi trong quản lý khủng hoảng tài chính và xử lý ngân hàng.

Kết quả khảo sát cũng cho thấy rất nhiều quốc gia đã tăng cường vai trò của tổ chức bảo hiểm tiền gửi và hướng tới tuân thủ Bộ nguyên tắc cơ bản phát triển hệ thống bảo hiểm tiền gửi hiệu quả do IADI ban hành.

Ngoài ra, IADI cũng theo dõi thực trạng về bảo hiểm tiền gửi và ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trên toàn cầu.

Về cơ bản, kết quả khảo sát chỉ ra sự tiến triển trong các vấn đề về nhiệm vụ và quyền hạn, hạn mức bảo hiểm tiền gửi, thời gian trả tiền bảo hiểm và áp dụng hệ thống phí phân biệt tại các tổ chức BHTG.

Về quản trị và nhiệm vụ: Đa số tổ chức bảo hiểm tiền gửi là các tổ chức công do Nhà nước quản lý, chỉ có ¼ là các tổ chức do tư nhân quản lý. Khoảng 25% các tổ chức hoạt động với mô hình chi trả, 40% hoạt động với mô hình chi trả với quyền hạn mở rộng (như hỗ trợ tài chính, mua lại v.v.) và 35% hoạt động với mô hình giảm thiểu rủi ro hoặc giảm thiểu tổn thất.

IADI cong bo ket qua khao sat thuong nien tren toan cau 1Xu hướng thay đổi của mô hình hoạt động các tổ chức BHTG từ 2011 - 2020 và  chia theo khu vực

Thành viên và hạn mức bảo hiểm tiền gửi: Tổ chức nhận tiền gửi bắt buộc phải tham gia BHTG tại hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó các ngân hàng thương mại chiếm đa số và các tài khoản tiết kiệm, vãng lai là loại hình sản phẩm tài chính được bảo hiểm chủ yếu. 

Do điều kiện môi trường kinh tế - xã hội và thể chế khác nhau, hạn mức bảo hiểm tiền gửi dao động từ 1.000 đô la Mỹ đến 300.000 đô la Mỹ, trong khi việc bảo hiểm toàn bộ vẫn còn ở một số nước. Tính đến hết năm 2019, hạn mức trung bình là 70.000 đô la Mỹ cho mỗi người gửi tiền tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi và đã tăng đáng kể trong vòng 10 năm trở lại đây. Khu vực có hạn mức bảo hiểm tiền gửi cao nhất là Châu Âu và Bắc Mỹ (110.000 đô la Mỹ), trong khi thấp nhất là ở Châu Phi (10.000 đô la Mỹ).

IADI cong bo ket qua khao sat thuong nien tren toan cau 2So sánh thay đổi của hạn mức bảo hiểm tiền gửi tại các khu vực năm 2003 và 2020

Nguồn vốn: Trên 90% tổ chức bảo hiểm tiền gửi hoạt động theo cơ chế cấp vốn trước từ nguồn thu phí bảo hiểm tiền gửi từ các tổ chức thành viên. Có khoảng 40% các tổ chức bảo hiểm tiền gửi sử dụng hệ thống phí phân biệt trên cơ sở đánh giá hồ sơ rủi ro của các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi.

IADI cong bo ket qua khao sat thuong nien tren toan cau 3So sánh tỷ lệ áp dụng phương pháp tính phí các năm 2010, 2015, 2020

Chi trả: Các tổ chức bảo hiểm tiền gửi đã dành nhiều nguồn lực hơn để nâng cao hoạt động chi trả tiền bảo hiểm và giảm được đáng kể thời gian chi trả. Đến nay, số ngày chi trả trung bình đã giảm xuống còn 7 ngày tại 60% các tổ chức bảo hiểm tiền gửi so với con số 33% các tổ chức bảo hiểm tiền gửi vào năm 2013.

IADI cong bo ket qua khao sat thuong nien tren toan cau 4Thời gian chi trả bảo hiểm tại các khu vực và theo thời gian

Khung xử lý: Vai trò của tổ chức bảo hiểm tiền gửi trong việc ra quyết định xử lý đã được mở rộng. Các tổ chức hoạt động theo mô hình giảm thiểu tổn thất hoặc giảm thiểu rủi ro (đã tăng từ 21% năm 2011 lên 35% các tổ chức bảo hiểm tiền gửi vào năm 2020) tham gia chủ động và tích cực vào quá trình xác định các phương thức xử lý ngân hàng đổ vỡ.

IADI cong bo ket qua khao sat thuong nien tren toan cau 5Vai trò xử lý theo mô hình hoạt động của tổ chức bảo hiểm tiền gửi

Theo DIV

Xem 401 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng