TIN MỚI

Hàn Quốc tổ chức đào tạo toàn cầu về BHTG

Han Quoc to chuc dao tao toan cau ve BHTGHơn 22 t chc bo him tin gi (BHTG) t các quc gia và vùng lãnh th đã tham gia Chương trình đào to toàn cu v BHTG do Tng công ty BHTG Hàn Quc (KDIC) t chc dưới hình thc trc tuyến, do nh hưởng ca dch bnh Covid - 19.

Đây là ln th 6 KDIC t chc đào to trên nn tng trc tuyến , vi đi tượng tham gia là lãnh đo và cán b đến t hơn 22 t chc BHTG ti 4 châu lc: Châu Âu, Châu Phi, Châu Á (trong đó có Vit Nam) và Nam M.  Tính t năm 2017 đến 2019, đã có hơn 90 hc viên tham d khóa đào to này.

Khóa đào to năm nay được t chc vi ch đ “Qun lý khng hong và x lý đ v”, trình bày kinh nghim ca KDIC trong vic ng phó vi dch Covid-19 và nhng bài hc v phương pháp x lý ngân hàng đ v.

Hc viên đã có cơ hi tiếp cn vi phương pháp x lý da trên các tình hung mt kh năng chi tr thc tế ti Hàn Quc và thc hành tính toán s tin chi tr thông qua các bài tp trc tuyến.

Ch tch KDIC, ông Wi Seongbak cho biết: Mc dù đi dch Covid-19 đã gây khó khăn cho khách nước ngoài đến Hàn Quc, nhu cu chia s kinh nghim và kiến thc v BHTG vn rt cao và hi vng, chương trình đào to toàn cu s phn nào h tr các t chc BHTG trong vic trin khai nghip v và chính sách BHTG. 

Bà Nguyn Th Vit Hà, Phó trưởng phòng Nghiên cu tng hp và Hp tác quc tế, Bo him tin gi Vit Nam - hc viên khóa hc năm th 2 liên tiếp,đánh giá cao nhng bài ging và các trường hp nghiên cu c th mà khóa hc đt ra, là nhng bài hc kinh nghim b ích và phc v cho công vic hin ti.

Đc bit, khóa hc năm nay được t chc qua nn tng Remote Seminar do Công ty ni đa Hàn Quc RSUPPORT sn xut. Vì vy, đây cũng là cơ hi đ ph biến v công ngh s ca Hàn Quc đến các quc gia khác trên toàn thế gii.

Bng cách s dng nn tng công ngh ni đa, KDIC mong mun h tr các công ty công ngh Hàn Quc tiến ra các th trường trên toàn cu, đây cũng là mt chính sách v công ngh trong thi đi mi mà Chính ph Hàn Quc đã đt ra.

KDIC cho biết, trong thi gian ti, s tiếp tc chia s kinh nghim v khng hong tài chính và qun tr t chc BHTG đến các t chc BHTG trên toàn thế gii.

Theo DIV

Xem 376 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng