TIN MỚI

Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và tội phạm ngành Ngân hàng

Hinh anh Ngan hang Nha nuoc Viet NamNgày 18/01/2021, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ký Quyết định số 54/QĐ-NHNN ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và tội phạm ngành Ngân hàng.

Theo Quyết định, Quy chế này quy định về nguyên tắc chế độ làm việc, trách nhiệm, quyền hạn và mối quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và tội phạm ngành Ngân hàng (Ban Chỉ đạo), Ban Chỉ đạo tại các NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tham mưu cho Ban cán sự Đảng NHNN và Thống đốc NHNN xây dựng chương trình kế hoạch biện pháp tổ chức thực hiện các quy định về pháp luật phòng chống tham nhũng và tội phạm. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị ngành ngân hàng triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch về phòng chống tham nhũng và tội phạm.

Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo có trách nhiệm giúp việc cho Ban Chỉ đạo, chỉ đạo các cá nhân, đơn vị trực thuộc nghiên cứu, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác định kỳ, đột xuất của Ban Chỉ đạo; chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thực hiện có hiệu quả pháp luật phòng chống tham nhũng và tội phạm…

Xem 234 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng