TIN MỚI

Kế hoạch cắt, giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2021 của NHNN

Hinh anh Thu tuc hanh chinhNgày 21/01/2021, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có Quyết định số 70/QĐ-NHNN ban hành Kế hoạch cắt, giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2021 của NHNN.

Tại Quyết định này, Thống đốc NHNN giao Thủ trưởng các đơn vị thuộc NHNN, thành viên tổ công tác thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP theo Quyết định số 1310/QĐ-NHNN ngày 24/7/2020 có trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch cắt, giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2021 theo các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch.

Văn phòng NHNN đầu mối chủ trì, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch, định kỳ báo cáo Thống đốc NHNN các biện pháp cần thiết để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ.

Xem 240 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng