Thứ năm, 25 Tháng 2 2021
TIN MỚI

BIDV mở rộng đối tượng khách hàng sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử

BIDV mo rong doi tuong khach hang su dung dich vu Ngan hang dien tuNhm to điu kin cho các khách hàng tri nghim và s dng các tính năng, tin ích ca dch v Ngân hàng đin t, Ngân hàng Đu tư và Phát trin Vit Nam (BIDV) chính thc m rng đi tượng và phương thc giao dch mi dành cho khách hàng người nước ngoài.

Khách hàng cá nhân là người nước ngoài, cá nhân Vit Nam không cư trú được đăng ký dch v BIDV SmartBanking và BIDV Online, c th như sau:

- Dch v SmartBanking: Khách hàng cá nhân (bao gm người cư trú và không cư trú), t 18 tui tr lên có năng lc hành vi dân s đy đ hoc người đ 15 tui không b mt hoc hn chế năng lc hành vi dân s theo quy đnh ca pháp lut Vit Nam, hoc h kinh doanh cá th đã có tài khon thanh toán m ti BIDV và có thông tin s đin thoi di đng trên h thng BIDV.

- Dch v BIDV Online: Khách hàng (bao gm người cư trú và không cư trú), t 18 tui tr lên có năng lc hành vi dân s đy đ hoc người đ 15 tui không b mt hoc hn chế năng lc hành vi dân s theo quy đnh ca pháp lut Vit Nam, đã có tài khon thanh toán m ti BIDV và có thông tin s đin thoi di đng trong h thng BIDV.

Đc bit, khách hàng cá nhân là người nước ngoài, cá nhân Vit Nam không cư trú khi đăng ký dch v SmartBanking, BIDV Online s được thc hin tt c các giao dch tài chính/phi tài chính, ngoi tr giao dch gi/rút tin gi tiết kim Online và giao dch tng quà.

Thông tin chi tiết, liên h: Tng đài CSKH 1900 9247 hoc các chi nhánh BIDV.

Xem 1451 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng