Thứ bảy, 06 Tháng 3 2021
TIN MỚI

VietinBank eFAST: Nâng cấp tính năng - Mở rộng tiện ích

VietinBank eFAST Nang cap tinh nang Mo rong tien ichT ngày 30/01/2021, Ngân hàng Công thương Vit Nam (VietinBank) chính thc nâng cp tính năng ca dch vụ chi lương t đng và dch v chuyn tin theo file (lô) phiên bn mi ngay trên ng dng VietinBank eFAST, ha hn s mang ti tri nghim tin ích vượt tri dành riêng cho phân khúc khách hàng doanh nghip.

Các giao dch chi lương sau khi được khách hàng phê duyt thành công trên eFAST s được t đng “Ghi có” cho các tài khon nhn trong h thng VietinBank. Đi vi các tài khon nhn ngoài h thng, VietinBank eFAST s t đng to lnh chuyn tin đi mà không cn thông qua khâu tác nghip x lý ca cán b ngân hàng. Đc bit, vi tính năng mi được nâng cp trong Dch v chi lương, khách hàng có th to lnh chi lương ngay c vào các ngày ngh và ngày L 24/7, đm bo dòng tin luôn được thông sut.

Đi vi dch v chuyn tin theo file, khách hàng d dàng to/phê duyt file giao dch tc thi hoc đt thi gian x lý giao dch trong tương lai. File giao dch sau khi khách hàng phê duyt thành công s được hch toán hoàn toàn t đng.

S lượng giao dch ti đa cho phép/file cho mi khách hàng lên ti 5.000 giao dch.

Vi nhng tính năng mi ca 2 dch v: Chi lương t đng và Chuyn tin theo file s góp phn gia tăng sc mnh cho eFAST - “Tr lý đc lc” ca KHDN trong quá trình h tr cho các doanh nghip qun lý giao dch mi lúc, mi nơi, an toàn và hiu qu.

Thông tin chi tiết, liên h: Tng đài h tr khách hàng: 1900 558 868; email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Xem 1373 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng