Thứ năm, 25 Tháng 2 2021
TIN MỚI

BIDV Bắc Giang thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Tân Yên

BIDV Gia Dinh chuyen dia diemT ngày 28/01/2021, Ngân hàng Đu tư và Phát trin Vit Nam (BIDV) Chi nhánh Bc Giang thông báo thay đi đa đim đt tr s Phòng giao dch Tân Yên.

Tên giao dch: Ngân hàng TMCP Đu tư và Phát trin Vit Nam - Chi nhánh Bc Giang - Phòng giao dch Tân Yên.

Tên viết tt: BIDV Bc Giang - PGD Tân Yên

2. Đa đim giao dch mi : Lô 7+8 C37 d án nhà khu lin k khu đô th mi An Huy, đường quc l 17, th trn Cao Thượng, huyn Tân Yên, tnh Bc Giang.

3. S đin thoi: 0204.363508 - 0204.363509

4. Người đng đu PGD: Ông Nguyn Đình Mnh

Chc v: Giám đc Phòng giao dch Tân Yên

Xem 1310 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng