Thứ bảy, 06 Tháng 3 2021
TIN MỚI

DongA Bank thông báo mời chào giá

Thong bao moi thauNgân hàng Đông Á (DongA Bank) mời công ty chào giá dch v bo trì đnh kỳ cho tuyến cáp quang ni b kết ni t 130 Phan Đăng Lưu, qun Phú Nhun đến tòa nhà 418 Trn Phú, qun 5, TP H Chí Minh; Đ dài toàn tuyến 8.500 mét.

1. Yêu cu h sơ chào giá bao gm:

- Báo giá chi phí dch v bo trì đnh kỳ bo dưỡng cáp quang, thi gian 01 năm.

- Thi gian hiu lc ca h sơ chào giá 06 tháng k t ngày chào giá.

- Có cam kết SLA dch v và h tr k thut.

- Cam kết bo mt thông tin.

- Cung cp h sơ năng lc công ty (cung cp 02 hp đng tương t ca công ty đã trin khai dch v bo trì bo dưỡng cáp quang trong 05 năm gn đây).

- H sơ chng minh có văn phòng/tr s ti TP H Chí Minh và đi ngũ nhân s phù hp đ trin khai gói dch v theo yêu cu ca DAB.

2. Yêu cu hình thc, thi gian np h sơ như sau:

- B h sơ cung cp: Bn cng

- H sơ kèm theo danh mc tài liu, văn bn, báo giá do công ty cung cp có ch ký ca người đi din hp pháp ca doanh nghip hoc người được y quyn (kèm theo giy y quyn).

- H sơ được niêm phong đóng bao bì và có du giáp lai ca công ty.

3. Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:

- Ngân hàng TMCP Đông Á - Khi Công ngh

- Đa ch: Lu 7, 418 Trn Phú, phường 7, qun 5, TP H Chí Minh

- Ms Lê Thùy Yến Phương - Chuyên viên Qun tr Tng hp (đin thoi: 028 39951483 - máy l 86014, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

- Thi hn nhn thông tin và h sơ dch v trước 16h30 ngày 26/02/2021.

Xem 1378 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng