Thứ hai, 08 Tháng 3 2021
TIN MỚI

Vietcombank Hải Dương hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 tại TP. Chí Linh

Vietcombank Hai Duong ho tro phong chong dich Covid 19 tai TP Chi LinhNgày 30/01/2021, Ngân hàng Ngoi thương Vit Nam (Vietcombank) Chi nhánh Hi Dương đã trao 100 triu đng ng h công tác phòng chng dch COVID-19 cho thành ph Chí Linh thông qua y ban Mt trn T quc thành ph Chí Linh.

Trước din biến phc tp ca dch bnh Covid-19vi nguy cơ lây lan có th gia tăng; nhm kp thi chung tay cùng vi tnh Hi Dương và thành ph Chí Linh n lc “dp dch COVID-19 trong 10 ngày” như quyết tâm ca Chính ph,Vietcombank Hi Dương đã kp thi h tr chính quyn đa phương bng vic làm thiết thc.

Vietcombank Hi Dương luôn dành s quan tâm đc bit cùng tâm huyết và nhng đóng góp thiết thc cho s phát trin kinh tế xã hi cũng như công tác an sinh xã hi ca tnh, th hin trách nhim doanh nghip đi vi cng đng. Năm 2020, Vietcombank Hi Dương đã ng h 1.350.000.000VND cho công tác phòng chng dch COVID-19 ti tnh Hi Dương, góp phn cùng chính quyn và nhân dân trong tnh quyết tâm ngăn chn, đy lùi dch bnh, mang đến cuc sng bình thường, n đnh cho nhân dân...

Xem 1317 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng