Thứ bảy, 06 Tháng 3 2021
TIN MỚI

Agribank tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Agribank tiep tuc tang cuong cong tac phong chong dich Covid 19Vi tinh thn không được ch quan, lơ là, không làm gián đon các hot đng kinh doanh, công tác phòng, chng dch Covid-19 luôn được Ngân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam (Agribank) đt ra là nhim v trng tâm và t chc trin khai thc hin nghiêm túc trong toàn h thng.

Nhng ngày gn đây, liên tiếp ti các đa phương: Hi Dương, Qung Ninh, Hi phòng, Hà Ni, Bình Dương, Bc Ninh, Gia Lai và mt s tnh thành đã ghi nhn nhiu ca mc Covid-19 trong cng đng, nhiu đa phương có các ca nghi nhim. Trước din biến phc tp ca dch Covid-19 vi tc đ lây lan nhanh chóng, ngày 28/01/2021, Đng y Agribank đã ban hành văn bn yêu cu cp y, t chc chính tr - xã hi và người đng đu các đơn v trong h thng quán trit và thc hin đng b, quyết lit các gii pháp phòng, chng dch Covid-19 đã được Agribank đ ra.

Theo đó, các đơn v tiếp tc tăng cường và ch đng thc hin các bin pháp phòng, chng dch bnh Covid-19 đng thi nhn mnh: Các đơn v thc hin nghiêm túc các ch đo ca Chính ph, B Y tế và các cơ quan chc năng đa phương và các văn bn ch đo, hướng dn ca Agribank. Tùy theo mc đ lây lan ca dch bnh Covid-19 ca tng đa phương khác nhau, các đơn v rà soát, xây dng gii pháp ng phó dch bnh phù hp theo quy đnh ca B Y tế, cơ quan kim soát bnh tt đa phương; luôn theo sát, cp nht din biến tình hình dch bnh t các ngun thông tin quan trng và tin cy. Đc bit, khi xut hin biến chng ca virus SARS-CoV-2 có kh năng tăng tc đ lây truyn, do đó không th lơ là, cn tăng cường và quyết lit hơn trong công tác phòng, chng dch bnh. Thc hin yêu cu 5K trong phòng, chng dch bnh như khuyến cáo ca B Y tế ( Khu trang - Kh khun - Khong cách - Không tp trung - Khai báo y tế) ti các phòng giao dch, đim giao dch trc tiếp vi khách hàng, ATM, CDM… . đi vi các đơn v trong hot đng kinh doanh, thc hin thanh toán quc tế, t chc s kin có tiếp xúc vi các khách hàng, đi tác đến t nước ngoài, nht là t các nước có nguy cơ cao phi hi ý kiến ca cơ quan y tế; phi hp cht ch vi chính quyn đa phương và các cơ quan chc năng trong vic thc hin nghiêm các quy đnh v cách ly ti cơ s cách ly tp trung và cách ly ti nơi lưu trú, nơi làm vic sau khi hết thi gian cách ly tp trung; tuyt đi không đ lây lan dch bnh trong khu cách ly và lây lan t khu cách ly ra cng đng. Tiếp tc dng, giãn các hot đng, s kin có tp trung đông người khi không cn thiết; trường hp t chc thì phi thc hin nghiêm các bin pháp phòng, chng dch như đeo khu trang, sát khun… theo đúng quy đnh. Đc bit, lãnh đo các đơn v cn ch đng b trí kế hoch kinh doanh và trc Tết đ bo đm các hot đng thông sut trong dp Tết Nguyên đán. Ngay sau kỳ ngh Tết, các đơn v khn trương tp trung vào công vic nhm quyết tâm thc hin thng li các nhim v, ch tiêu kinh doanh ngay t nhng tháng đu năm 2021.

Trong sut thi gian qua, ti Tr s chính và các chi nhánh, đơn v trong h thng, công tác tuyên truyn, ph biến kiến thc v phòng, chng dch Covid-19, khai báo y tế và thc hin các bin pháp phòng, chng dch bnh theo khuyến cáo ca B Y tế luôn được đm bo và thc hin cp đ cao nht. Vì vy, trong năm 2020 và nhng ngày đu năm 2021, mc dù dch Covid-19 din biến phc tp, đến nay, Agribank không có ca mc Covid-19, hot đng kinh doanh ca Agribank được đm bo an toàn cho c khách hàng và cán b ca Agribank.

Xem 1302 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng