Thứ bảy, 06 Tháng 3 2021
TIN MỚI

P2P Lending: Sẽ không còn “vàng thau lẫn lộn”

Hinh anh cho vay ngang hangHin Ngân hàng Nhà nước đang trình Chính ph Khung pháp lý th nghim cho Fintech. Theo Ch th t NHNN, trong thi gian ch sandbox được thông qua, CIC tm dng kết ni vi các công ty P2P Lending mun tham gia h thng thông tin tín dng.

Báo cáo ca Transperancey Market Research v quy mô và xu hướng phát trin th trường P2P Lending (cho vay ngang hàng) toàn cu cho hay, th trường này có th đt quy mô 897,9 t USD vào năm 2024.

Thế mnh ca P2P Lending nm ch đây là công c kết ni trc tiếp người cho vay vi người đi vay trên nn tng trc tuyến mà không cn phi có trung gian tài chính. Nó giúp người đi vay d tiếp cn vn, thi gian nhanh, nhiu dng sn phm cho vay, lãi sut có th thp hơn vay qua trung gian tài chính. Vi các khon vay cá nhân, các công ty P2P Lending đưa ra các sn phm vay đa dng như vay tín chp theo lương, vay theo s h khu, vay theo đăng ký xe máy, vay tr góp, vay theo hóa đơn đin/nước, vay theo giy đăng ký xe ô tô… Còn dành cho các doanh nghip nh và va (DNNVV), các công ty P2P Lending cũng đưa ra các sn phm dch v như: tài tr các khon phi thu, tài tr bên mua hàng, tài tr vn lưu đng, tài tr thương mi đin t

Vi người cho vay, P2P Lending cũng giúp h có li nhun cao hơn, phân tán ri ro, nhiu cơ hi la chn người đi vay. Vi th trường, P2P Lending giúp đa dng hơn v kênh dn vn, tăng tiếp cn tài chính, tài nguyên d liu v dân cư, DN được khai thác hiu qu, h tr DNNVV phát trin, nếu qun lý tt s thúc đy cnh tranh đi mi sáng to phân b vn hiu qu theo nguyên tc th trường, chi phí đi vay gim…

Theo chuyên gia, tim năng ca P2P Lending là rt ln khi nhu cu ca người vay ngày càng cao. Không ph nhn nhng li ích mà P2P Lending có th mang li nếu mô hình này được trin khai rng rãi, đc bit trong bi cnh Covid-19 khiến nhiu quc gia phi giãn cách xã hi, P2P Lending có th gii quyết vn đ gii ngân khon vay cho nhng người b nh hưởng bi dch mà không cn phi tiếp xúc. Bên cnh đó, Chính ph cũng đang rt tích cc trong vic hoàn thin các chính sách h tr DNNVV; phát trin công ngh, nht là Fintech; tinh thn quc gia khi nghip cũng đang được thúc đy. Đây đu là nhng yếu t có th giúp cho mô hình P2P Lending rng ca phát trin hơn.

Song gii chuyên gia cũng cho rng, cn phi kim soát cht mô hình này bi thi gian qua đã xut hin tình trng tín dng đen núp bóng mô hình P2P Lending gây ra mt n đnh kinh tế - xã hi. Thêm na, mc dù có h thng chm đim riêng nhưng các công ty P2P Lending hin vn chưa tiếp cn được vi ngun thông tin t Trung tâm Thông tin tín dng Quc gia (CIC) đ đánh giá khách hàng vay; cũng không có cơ chế giám sát người vay (sau khi giao dch thành công)…

Ti th trường Vit Nam, theo B Kế hoch và Đu tư, hin có khong 100 công ty hot đng trong lĩnh vc P2P Lending, mt s DN có ngun gc t Trung Quc, Singapore, Indonesia… Thi gian qua cũng ghi nhn hơn 10.000 nn tng cho vay ngang hàng b đóng ca Trung Quc, dy lên lo ngi không ít DN s đ sang th trường Vit Nam, gây mt kim soát. Đ ngăn chn tt nht nhng công ty cho vay ngang hàng biến tướng, gii chuyên gia nhn mnh là phi sm có hành lang pháp lý điu chnh và giám sát lĩnh vc này. Hin Vit Nam chưa có khuôn kh pháp lý, quy đnh qun lý c th đ thích ng vi xu hướng ng dng mnh m công ngh mi, mô hình, gii pháp sáng to vào ngành dch v ngân hàng - tài chính. NHNN nhìn nhn, vic thiếu vng quy đnh như trên mt phn do mô hình cho vay ngang hàng là mô hình rt mi vi Vit Nam, không th s dng các quy đnh hin hành v qun lý, giám sát các TCTD đ áp dng vào mô hình mi này.

TS. Châu Đình Linh chia s thêm, chính vì hin chưa có mt cơ chế pháp lý ràng buc đ to ra lut chơi cho P2P Lending, nên rt cn phi có cơ chế th nghim. "Trong quá trình th nghim s đưa ra nhng điu chnh đ to thành khung pháp lý hoàn chnh hơn", TS. Linh cho hay.

Liên quan vn đ này, hin NHNN đang trình Chính ph Khung pháp lý th nghim (Regualtory sandbox) cho Fintech. Theo Ch th t NHNN, trong thi gian ch sandbox được thông qua, CIC tm dng kết ni vi các công ty P2P Lending mun tham gia h thng thông tin tín dng. Trường hp sandbox được thông qua, các công ty đ điu kin được tham gia th nghim có th phi tham gia h thng thông tin tín dng ca NHNN. CIC cho biết cơ quan này đang tích cc chun b các điu kin kết ni đ h tr các công ty Fintech tham gia h thng thông tin tín dng ngay sau khi sandbox được thông qua.

Theo TS. Nguyn Trí Hiếu - Chuyên gia ngân hàng, khi càng sm có quy đnh thì s cho phép nhng công ty P2P Lending làm ăn chân chính được tri qua quá trình th nghim, là tín hiu tt cho th trường, gim thiu ti mc ti đa tình trng "vàng thau ln ln" như hin nay. Giy phép đi vi công ty P2P Lending phi đáp ng được vn ti thiu và ni dung hot đng, thm đnh an toàn và bo mt thông tin; đm bo các điu kin như quy trình eKYC, qun lý tài sn khách hàng, công b thông tin và thu xếp hp đng…

Theo Thi báo Ngân hàng

Xem 178 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng