Thứ bảy, 06 Tháng 3 2021
TIN MỚI

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 40/2011/TT-NHNN

Hinh anh gop y du thaoHip hi Ngân hàng Vit Nam đã có Công văn gi Ông (Bà) Tổng Giám đốc các T chc hi viên v vic góp ý Dự thảo Thông tư sa đi, b sung mt s điu ca Thông tư 40/2011/TT-NHNN v cp giy phép và t chc hot đng các TCTD, chi nhánh NH nước ngoài.

Theo Công văn s 300/TTGSNH6 ngày 23/3/2020 ca Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) v vic ly ý kiến đi vi d tho Thông tư sa đi, b sung mt s điu ca Thông tư 40/2011/TT-NHNN quy đnh v vic cp giy phép và t chc, hot đng ca ngân hàng thương mi, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đi din ca t chc tín dng nước ngoài, t chc nước ngoài khác có hot đng ngân hàng Vit Nam (D tho Thông tư tại đây và bản so sánh, thuyết minh tại đây), Hip hi Ngân hàng đ ngh Lãnh đo các T chc hi viên có văn bn góp ý gi Hip hi Ngân hàng đ tng hp chung gi Cơ quan Thanh tra giám sát NHNN.

Các ý kiến góp ý xin gi v Ban Pháp lut Nghip v - Hip hi Ngân hàng Vit Nam, s 193 Bà Triu, Qun Hai Bà Trưng, Hà Ni theo s Fax: 0439742308; email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 20/02/2021 đ tng hp, tham gia ý kiến vi NHNN.

Hiệp hội Ngân hàng rất mong nhận được sự hợp tác, phối hợp của các Tổ chứ chội viên!

Xem 144 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng