TIN MỚI

CPI tháng 01/2021 tăng 0,06% so với tháng trước

Hinh anh mua ban hang sieu thi Viet NamTheo s liu công b ca Tng cc Thng kê, ch s giá tiêu dùng (CPI) tháng 01/2021 tăng 0,06% so vi tháng 12/2020 và gim 0,97% so vi cùng kỳ năm 2019.

Theo đó, trong 11 nhóm hàng hóa và dch v tính CPI tháng 01/2021, có 9 nhóm hàng có ch s giá tăng so vi tháng trước. C th: Nhóm giao thông có mc tăng cao nht, tăng 2,29%; Nhóm hàng ăn và dch v ăn ung tăng 0,64%; Nhóm may mc, mũ nón, giy dép tăng 0,44%; Nhóm giáo dc tăng 0,33%; Nhóm đ ung và thuc lá tăng 0,32%; Nhóm hàng hóa và dch v khác tăng 0,24%; Nhóm thiết b và đ dùng gia đình và nhóm văn hóa, gii trí và du lch cùng tăng 0,08%; Nhóm thuc và dch v y tế tăng 0,01% so vi tháng trước.

Ngoài các nhóm hàng tăng giá, trong tháng đu năm mi ghi nhn 2 nhóm hàng gim giá. Đó là nhóm nhà và vt liu xây dng gim ti 2,31% và nhóm bưu chính - vin thông gim 0,1% so vi tháng trước.

Cũng theo s liu công b ca Tng cc Thng kê, ch s lm phát cơ bn tháng 01/2021 tăng 0,27% so vi tháng 12/2020 và tăng 0,49% so vi cùng kỳ năm trước.

Xem 209 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng