Thứ hai, 08 Tháng 3 2021
TIN MỚI

Vietcombank ra mắt 4 gói tài khoản đặc biệt vượt trội

Vietcombank ra mat 4 goi tai khoan dac biet vuot troiT ngày 01/02/2021, Ngân hàng Ngoi thương Vit Nam (Vietcombank) chính thc ra mt 4 gói tài khon hoàn toàn mi (VCB Eco, VCB Plus, VCB Pro, VCB Advanced) dành cho khách hàng cá nhân vi nhiu ưu đãi vượt tri khi giao dch th và giao dch trên ngân hàng s VCB Digibank.

Đc bit vượt tri

Các gói tài khon bao gm các dch v ngân hàng thường xuyên và thiết yếu cho khách hàng như: Tài khon thanh toán; ng dng Ngân hàng s VCB Digibank; Thông báo thay đi s dư qua tin nhn OTT (OTT Alert); Th ghi n ni đa Vietcombank Connect 24 hoc Th ghi n quc tế Vietcombank Visa.

Khi s dng các Gói tài khon này, khách hàng ch cn đóng 01 mc phí “trn gói”, các phí riêng l ca tng dch v trong gói đu được hoàn toàn min phí: Min phí chuyn tin trên VCB Digibank vi hn mc giao dch lên ti 3 t đng/ngày; Min phí duy trì dch v VCB Digibank; Min phí phát hành th ghi n ni đa; Min phí phát hành và duy trì tài khon th ghi n quc tế. Đc bit, khi duy trì s dư trên tài khon thanh toán đáp ng mc yêu cu, khách hàng thm chí s không phi đóng phí duy trì gói hàng tháng. Cơ chế phí đc bit vượt tri này ca Vietcombank ha hn đem li các tri nghim n tượng cho đông đo khách hàng.

D dàng đăng ký

Vic đăng ký các gói tài khon rt đơn gin. C th, khách hàng đang s dng dch v VCB Digibank có th d dàng đăng ký Gói tài khon mi ngay trên Ngân hàng s VCB Digibank. Vi nhng khách hàng khác, khách hàng có th đến bt kỳ đim giao dch nào trong hơn 600 đim giao dch ca Vietcombank trên toàn quc đ đăng ký gói tài khon 1 ln duy nht.

Kênh đăng ký Hướng dn
 VCB Digibank phiên bn ng dng (Khách hàng lưu ý cp nht phiên bn mi nht trên ch ng dng App Store/Play Store trước khi đăng ký) Ti đây
 VCB Digibank phiên bn trên trình duyt web Ti đây

Vi các trường hp khác, khách hàng ch cn đến các đim giao dch ca Vietcombank trên toàn quc đ đăng ký mt ln duy nht.

Tham kho thông tin chi tiết v các Gói tài khon ti đây.

Nhiu s la chn cho khách hàng

Vi 4 gói tài khon mi, khách hàng có th d dàng la chn cho mình mt gói phù hp vi nhu cu giao dch ngân hàng.

- Gói VCB Eco dành cho khách hàng có nhu cu giao dch cơ bn vi ưu đãi min phí chuyn khon trong h thng Vietcombank.

- Gói VCB Plus và Gói VCB Pro dành cho nhng khách hàng có giao dch thường xuyên vi ưu đãi min toàn b phí chuyn tin trong và ngoài h thng qua VCB Digibank.

- Gói VCB Advanced phù hp vi khách hàng kinh doanh hoc mua sm trc tuyến khi được tích hp th ghi n quc tế Visa Platinum vi ưu đãi hoàn tin 0,3% giá tr chi tiêu, ti đa lên đến 5 triu đng mi quý.

Tham kho thông tin chi tiết v các Gói tài khon ti đây.

Xem 1255 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng