Thứ hai, 08 Tháng 3 2021
TIN MỚI

BacA Bank triển khai chương trình "Vay ô tô nhanh - Nhận ngay ưu đãi"

BacA Bank trien khai chuong trinh Vay o to nhanh 1T nay - 30/9/2021, Ngân hàng Bc Á (BacABank) trin khai chương trình "Vay ô tô nhanh - Nhn ngay ưu đãi" giúp khách hàng nâng cao năng lc cnh tranh, sn sàng nm bt cơ hi tăng trưởng và phát trin.

Chương trình áp dng đi vi khách hàng mi và khách hàng hin hu có thi gian hot đng ti thiu 06 tháng k t ngày cp Đăng ký kinh doanh ln đu vi điu kin khách hàng không phát sinh n xu ti BacABank hoc các t chc tín dng khác trong vòng 01 năm gn nht; đm bo xếp hng tín dng ni b t BB tr lên tính đến thi đim tham gia chương trình.

Luôn trên tâm thế đng hành cùng doanh nghip, BacABank cung cp nhiu tin ích khác dành cho khách hàng vay mua ô tô như thi gian cho vay linh hot lên ti 120 tháng, hn mc cho vay lên ti 100% giá tr xe, tài sn bo đm đa dng - cho phép t l cho vay ti đa 75% giá tr tài sn bo đm và phí tr n trước hn vô cùng ưu đãi. Đc bit, đim khác bit rt ln so vi các sn phm tương t trên th trường là BacABank chp nhn hu hết các loi xe trên th trường, bao gm c xe mang thương hiu Trung Quc.

Cùng vi quy trình xét duyt đơn gin, dch v khách hàng chuyên nghip, BacABank s mang đến gii pháp toàn vn giúp doanh nghip sm hoàn thành kế hoch s hu ô tô, góp phn gia tăng li thế, nâng tm cnh tranh.Đ ti ưu hiu qu dòng tin, doanh nghip nên tìm đến ngân hàng đang thc hin các chính sách ưu đãi được thiết kế riêng cho đi tượng khách hàng này.

Chương trình “Vay ô tô nhanh - Nhn ngay ưu đãi” có hn mc lên ti 500 t đng, vi nhiu gói lãi sut vay vn hp dn đ khách hàng ch đng cân đi, la chn tuỳ nhu cu, vi mc lãi sut thp nht ch t 5,6%/năm.

BacA Bank trien khai chuong trinh Vay o to nhanh 2“Đng trên góc đ doanh nghip, mua sm phương tin s phn nào tác đng đến phân b ngun lc ca doanh nghip sao cho phù hp vi kế hoch hot đng. Nếu mun đm bo tính n đnh v tài chính, thay vì “mt chi phí cơ hi” cho các khon đu tư khác phc v sn xut kinh doanh, doanh nghip có th tham kho gói vay mua ô tô ưu đãi t các ngân hàng uy tín.” - ông Trn Thanh Hi, Giám đc Khi Ngân hàng bán buôn BacABank chia s.

Thông tin chi tiết, truy cp website BAC A BANK www.baca-bank.vn hoc Tng đài Chăm sóc khách hàng 1800588828.

Xem 1264 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng