Thứ hai, 08 Tháng 3 2021
TIN MỚI

SeABank khuyến mãi quà tặng cùng SeANet/SeAMobile

SeABank khuyen mai qua tang cung SeANet SeAMobileT ngày 01/02 - 31/3/2021, Ngân hàng Đông Nam Á (SeABank) dành hàng ngàn quà tng hp dn cho khách hàng khi tham gia minigame trên các dch v ngân hàng đin s SeANet.vn và ng dng SeAMobile vi tng giá tr gii thưởng lên đến 300 triu đng.

Đc bit, khách hàng s dng SeANet/SeAMobile khi gii thiu thêm người đăng ký s dng e-banking ca SeABank s có cơ hi nhn được voucher mua Iphone 12 Pro Max tr giá 30 triu đng thông qua chương trình “Gii thiu Khách hàng, rn ràng sm Dế”.

Vi mi giao dch tài chính thc hin ti SeANet/SeAMobile như: chuyn tin, mua sm/đt vé, gi tiết kim, thanh toán th qua POS/Ecommerce, m mi và kích hot tài khon eBank và gii thiu khách hàng m mi eBank, khách hàng s nhn được các lượt rung cây tương ng vi mi loi giao dch.

-05 khách hàng sưu tm đ ba b ch SeABank - Đón Xuân - Như Ý sm nht trong thi gian din ra chương trình s nhn được quà tng 20 triu đng.

-1.000 khách hàng may mn sưu tp được b ch SeABank hoc Đón Xuân hoc Như Ý s nhn được phn quà tr giá 200.000 đng.

Quà tng được chuyn trc tiếp vào tài khon khách hàng.

Chi tiết th l chương trình xem ti đây.

Cùng vi nhng quà tng ý nghĩa trên, t 01/02 - 30/6/2021, SeABank trin khai chương trình “Gii thiu khách hàng, rn ràng sm Dế” vi các eVoucher dành riêng cho các khách hàng ca SeABank gii thiu thành công khách hàng mi đăng ký s dng dch v eBank (SeANet, SeAMobile) ca ngân hàng.

Khách hàng gii thiu đ 10 tài khon eBank m mi và kích hot thành công sm nht tng tháng s nhn được 1 eVoucher tr giá 100.000 đng; 5 khách hàng gii thiu thành công nhiu nht tháng, ti thiu 100 tài khon m mi thành công, s nhn được các eVoucher tr giá t 2.000.000 - 5.000.000 đng. Đc bit, hai người gii thiu có s lượt gii thiu thành công nhiu nht trong sut chương trình, ti thiu 500 tài khon m mi và kích hot thành công, s nhn được eVoucher mua đin thoi iPhone 12 Pro Max tr giá 30.000.000 đng/evoucher.

Khách hàng tham gia gii thiu và được gii thiu kích hot thành công tài khon eBank cũng có cơ hi s hu đin thoi iPhone 12 Pro Max. Người gii thiu và người được gii thiu s ghép thành mt cp, tương ng vi mt mã s tham gia quay s may mn sau khi kết thúc chương trình ca ngân hàng, cp đôi may mn này s nhn ngay eVoucher mua đin thoi iPhone 12 Pro Max tr giá 30.000.000 đng (mi người nhn mt phn quà eVoucher).

Chi tiết th l chương trình xem ti đây hoặc liên h: các đim giao dch gn nht ca SeABank trên toàn quc, gi Contact Center 1900 555 587 hoc truy cp website www.seabank.com.vn;

Xem 1272 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng