Thứ hai, 08 Tháng 3 2021
TIN MỚI

DongA Bank đảm bảo hoạt động thanh toán an toàn, thông suốt

DongABank anh hoat dongNgân hàng Đông Á (DongA Bank) đã tp trung thc hin công tác điu hòa cung ng tin mt, bo đm vn hành dch v thanh toán, h thng ATM hot đng an toàn, thông sut nhm phc v, to s thun tin cho khách hàng giao dch trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Su 2021.

Ông Nguyn Thanh Tùng, Tng Giám đc DongA Bank cho biết: “Dp Tết, nhu cu tin mt ca người dân thường tăng gp nhiu ln so vi bình thường. Thc hin theo công văn 9027/NHNN-TT ngày 11/12/2020 ca NHNN Vit Nam v công tác thanh toán trong thi gian quyết toán năm 2020, Tết Nguyên đán 2021 và báo cáo hot đng thanh toán năm 2020; đ đm bo cung ng tin mt, DongA Bank đã d trù, cân đi lượng tin mt đ đáp ng nhu cu chi tr cho khách hàng; các nhu cu chi lương, thưởng ca các công ty, doanh nghip,... Nhm đm bo h thng ATM khi khách hàng giao dch được an toàn và hot đng thông sut, ngoài lc lượng bo v trc 24/24, DongA Bank còn phân công cán b, nhân viên tiếp qu và k thut trc ti tr s chính và các phòng giao dch các ngày trong tun đ kp thi x lý các vn đ phát sinh. Các Chi nhánh ca DongA Bank đu đm bo cung ng đ tin mt phc v nhu cu rút tin ca khách hàng, đm bo h thng máy ATM hot đng thông sut, cung ng đy đ các dch v thanh toán trước, trong và sau Tết”.

Trong nhng tháng cui năm 2020, DongA Bank cũng đã đu tư mua sm 50 máy ATM hin đi và ưu tiên trin khai lp đt ti các khu vc có mt đ khách hàng đông như các khu công nghip, khu chế xut, công ty chi lương qua DongA Bank... Bên cnh đó, ngân hàng cũng không ngng nâng cp, ci thin các ng dng, tin ích và tuyên truyn, khuyến khích, hướng dn khách hàng đy mnh, khai thác các kênh giao dch đin t như: internet banking, ebanking nhm tiết kim thi gian cũng như to s thun tin cho khách hàng.

Chính nh công tác chun b và trin khai sm cùng vi nhiu gii pháp như trên, các chi nhánh, phòng giao dch trên toàn h thng ca DongA Bank đã đáp ng kp thi các nhu cu vn vay sn xut, kinh doanh hàng hóa phc v Tết, góp phn bình n th trường; đm bo thanh khon, đm bo điu hòa, cung ng tin mt vi s lượng và mnh giá các loi tin đáp ng kp thi nhu cu tin mt thanh toán; đm bo các máy ATM, thiết b POS, đường truyn hot đng an toàn, thông sut; chi tr lương, thưởng trong dp Tết, phc v nhu cu ca khách hàng cá nhân cũng như khách hàng doanh nghip.

Xem 1189 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng