Thứ hai, 08 Tháng 3 2021
TIN MỚI

CB điều chỉnh giảm 50% số dư tối thiểu duy trì tài khoản

CB dieu chinh giam so du toi thieu duy tri tai khoanT ngày 03/02/2021, Ngân hàng Xây dng (CB) chính thc điu chnh s dư ti thiu duy trì tài khon thanh toán t 100.000VNĐ xung còn 50.000VNĐ, đng thi min phí hoàn toàn các loi phí m mi tài khon ti CB.

Ngoài ra, khách hàng s dng không gii hn s ln giao dch nhn, chuyn tin trong ngày và tng s chuyn tin giao dch ti đa lên ti 100 triu đng/ngày.

S điu chnh ch đng này t CB là mt trong chui các ưu đãi CB gi đến khách hàng đ chun b cho s kin ra mt b đôi công ngh th không tiếp xúc CB Connect 24 và ng dng ngân hàng s CBway. S ra mt ca b đôi công ngh ha hn mang ti khách hàng nhng tri nghim trong giao dch tài chính, nhiu tin ích và tiết kim thi gian hơn vi chính sách min phí toàn din trong giao dch thanh toán.

Đc bit, nâng cao “đ ph” công ngh thanh toán không tiếp xúc, góp phn chung tay bo đm an toàn trong điu kin xã hi đang chng chi vi dch bnh Covid-19.

Thông tin chi tiết, liên h: Hotline 19001816 hoc truy cp www.cbbank.vn.

Xem 985 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng