TIN MỚI

Vietcombank cảnh báo hình thức lừa đảo mới qua tin nhắn SMS

Vietcombank canh bao hinh thuc lua dao moi qua tin nhan SMSThi gian gn đây, xut hin hình thc mo danh tin nhn ca ngân hàng đ la khách hàng bm vào đường link trong tin nhn, t đó đánh cp thông tin dch v ngân hàng đin t và chiếm đot tin trong tài khon ca khách hàng.

Đ phòng tránh các hình thc la đo và đm bo an toàn khi giao dch, Vietcombank lưu ý khách hàng:

1. Tuyt đi không truy cp các đường link, liên kết trong tin nhn/email l hoc không rõ ngun gc. Vietcombank không bao gi yêu cu khách hàng cung cp thông tin bo mt ca khách hàng dưới bt c hình thc nào.

2. Ch đăng nhp vào dch v ngân hàng đin t thông qua website chính thc ca Vietcombank ti đa chỉ: https://portal.vietcombank.com.vn/.

3. Hn chế dùng máy tính công cng, mng không dây công cng khi truy cp vào h thng ngân hàng đin t.

4. Không cung cp tên, mt khu đăng nhp ngân hàng trc tuyến, mã xác thc OTP, s th ngân hàng qua đin thoi, email, mng xã hi và các trang web.

5. Đt mt khu khó đoán, thc hin thay đi mt khu thường xuyên hoc khi nghi ng b l. Không s dng các tính năng lưu mt khu đ đăng nhp t đng, không s dng chung mt mt khu đ đăng nhp ngân hàng trc tuyến và mt khu thư đin t hoc mt khu đăng nhp vào các mng xã hi.

6. Đăng ký nhn thông báo thay đi s dư giao dch.

7. Đăng ký s dng phương thc xác thc Smart OTP khi giao dch trc tuyến.

8. Thường xuyên theo dõi, cp nht các cnh báo v an toàn bo mt trong thanh toán trc tuyến t các đơn v cung cp dch v, các phương tin truyn thông đi chúng.

Đ khách hàng có th luôn ch đng tham kho các thông tin hướng dn giao dch an toàn, Vietcombank đã xây dng chuyên mc “Giao dch an toàn” trên website chính thc ca Ngân hàng, thông tin chi tiết tham kho ti đây.

Xem 1185 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng