Thứ bảy, 06 Tháng 3 2021
TIN MỚI
Lịch sử phát triển

Lịch sử phát triển

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ quyết định cho phép thành lập vào ngày 14 tháng 5 năm 11994, đến nay đã tròn 26 năm. Đây là một trong những hội nghề nghiệp ra đời sớm tại Việt Nam sau khi đất nước bước vào thời kỳ Đổi mới, cùng với sự chuyển đổi mạnh mẽ từ hệ thống ngân hàng “một cấp” sang hệ thống ngân hàng “hai cấp”, hình thành nên công đồng các ngân hàng thương mại, công ty tài chính hoạt động kinh doanh theo cơ chế thị trường. Sự ra đời của Hiệp hội Ngân hàng đánh dấu một bước phát triển, trưởng thành mới của hệ thống ngân hàng Việt Nam. Từ đây, các tổ chức tín dụng hội viên đã có một tổ chức đại diện, bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của mình, làm cầu nối giữa các hội viên với các cơ quan nhà nước nhằm ổn định và phát triển an toàn, hiệu quả hệ thống, góp phần thực thi chính sách của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Nhìn lại chặng đường ¼ thế kỷ đã qua, có thể thấy Hiệp hội Ngân hàng đã luôn tích cực hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích, đồng hành cùng sự phát triển của các tổ chức hội viên, bám sát đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, điều hành của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, cố gắng phấn đấu thực hiện tốt những nhiệm vụ Đại hội Hiệp hội và Hội đồng Hiệp hội đề ra, góp phần hỗ trợ các tổ chức hội viên tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi, thúc đẩy hoạt động kinh doanh phát triển lành mạnh, đúng hướng, đáp ứng những yêu cầu cụ thể của các tổ chức hội viên trong bước đường phát triển; đồng thời tổ chức và hoạt động của Hiệp hội Ngân hàng cũng từng bước được củng cố, hoàn thiện và không ngừng phát triển.
Với sự nỗ lực không mệt mỏi của các thế hệ cán bộ làm công tác chuyên trách của Hiệp hội tại Cơ quan Thường trực, sự hỗ trợ nhiệt tình của các tổ chức hội viên, sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng Hiệp hội qua các thời kỳ, Hiệp hội Ngân hàng đã khẳng định được vai trò, vị trí của mình, có những đóng góp đáng kể cho sự phát triển và thành tích chung của ngành Ngân hàng trong 26 năm qua. Thể hiện trên các mặt sau:

1. Phát huy vai trò làm đầu mối, tập hợp ý kiến của các tổ chức hội viên, tích cực tham gia đóng góp xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan hoạt động ngân hàng, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước để tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các tổ chức hội viên; có tiếng nói bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng và hợp pháp của các tổ chức hội viên:

Đây luôn là công tác trọng tâm của Hiệp hội Ngân hàng từ khi thành lập cho đến nay. Trên cơ sở trao đổi, tổng hợp ý kiến của các tổ chức hội viên, tham khảo ý kiến chuyên gia trong và ngoài ngành, Hiệp hội đã tích cực tham gia, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật từ các văn bản Luật, nhất là trong các thời kỳ xây dựng hoặc chỉnh sửa Luật về ngân hàng (Luật Ngân hàng Nhà nước và Luật các tổ chức tín dụng năm 1997, năm 2002, năm 2010), một số Nghị quyết của Quốc hội điều chỉnh hoạt động ngân hàng mà gần đây nhất là Nghị quyết số 42/2017/QH14 về Thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng; các Nghị định của Chính phủ, cho đến các thông tư, văn bản hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước và các bộ, ngành, cơ quan liên quan; các bản dự thảo chiến lược phát triển ngành hoặc từng lĩnh vực chuyên sâu bằng nhiều hình thức phù hợp như: gửi văn bản, tổ chức hội thảo, tọa đàm, trao đổi trực tiếp với cơ quan soạn thảo văn bản hoặc thẩm định văn bản… Các ý kiến góp ý của Hiệp hội nhìn chung được đánh giá tốt, nhiều ý kiến được tiếp thu, giúp các quy định pháp luật sát với thực tế, đáp ứng đúng hơn nhu cầu của thị trường và các doanh nghiệp, góp phần hạn chế bớt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi. Vai trò tham gia xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách và pháp luật cho hoạt động ngân hàng ngày càng được quan tâm chú ý, số lượng văn bản gửi đến lấy ý kiến của Hiệp hội Ngân hàng ngày càng gia tăng, mỗi năm Hiệp hội Ngân hàng tham gia góp ý hàng trăm văn bản quy phạm pháp luật.

Từ khi Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng tư vấn về cải cách thủ tục hành chính, Hiệp hội Ngân hàng luôn được tin tưởng lựa chọn làm thành viên tham gia, đã thực hiện có trách nhiệm những công việc được giao, góp phần tích cực trong việc cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính của các cơ quan quản lý nhà nước, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiết giảm chi phí tuân thủ của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Hiệp hội Ngân hàng còn kịp thời nắm bắt, tổng hợp và chuyển tải những kiến nghị của các tổ chức hội viên đến các cơ quan hữu quan để tháo gỡ, giải quyết những vướng mắc cụ thể như các vấn đề liên quan đến quy định về thuế, phí, lãi suất, tín dụng, trích lập dự phòng rủi ro, tỷ lệ đảm bảo an toàn vốn, xử lý tài sản bảo đảm, phát mại, bán đấu giá tài sản… Hiệp hội Ngân hàng cũng có tiếng nói bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng và hợp pháp của hội viên khi cần thiết, đại diện chung cho cộng đồng các tổ chức hội viên, vì sự vận hành trôi chảy của quá trinhg kinh doanh và góp phần bảo đảm sự ổn định, an toàn của thị trường và của hệ thống các tổ chức tín dụng.

2. Thường xuyên thực hiện công tác truyền thông của Hiệp hội, phản ảnh hoạt động của Hiệp hội và các tổ chức hội viên, góp phần vào công tác truyền thông chung của ngành, định hướng dư luận và góp phần làm cho xã hội hiểu rõ hơn về hoạt động ngân hàng:

Thông qua phương tiện truyền thông của mình là Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ và Trang tin điện tử, Hiệp hội Ngân hàng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông trong và ngoài ngành thường xuyên đăng tin, bài có tính chất chuyên sâu của ngành, tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng, phản ảnh kịp thời các hoạt động của Hiệp hội, của các tổ chức hội viên; bám sát diễn biến thị trường, tham gia thông tin, định hướng dư luận xã hội theo đúng tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ. Hiệp hội cũng đã chăm lo từng bước nâng cao chất lượng của Tạp chí giấy, Tạp chí điện tử, nâng cấp kỹ thuật Trang tin điện tử của Hiệp hội, cố gắng đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu truyền thông trong bối cảnh hiện nay, phục vụ tốt hơn nhu cầu độc giả.

3. Tổ chức đào tạo, tập huấn, phổ biến kiến thức về những chủ đề được tổ chức hội viên quan tâm, yêu cầu

Ngay từ ngày đầu thành lập, Hiệp hội Ngân hàng đã chú trọng công tác đào tạo, tập huấn cho cán bộ ngân hàng, từ lúc các tổ chức hội viên chưa thiết lập được trung tâm hoặc trường đào tạo riêng. Hiệp hội đã nỗ lực tổ chức được nhiều chương trình đào tạo thiết thực, bổ ích thông qua hợp tác với nhiều cơ quan, tổ chức, tranh thủ các đối tác để mời chuyên gia giỏi, có uy tín trong nước và nước ngoài thuộc các lĩnh vực chuyên môn liên quan, tham gia giảng dạy cho cán bộ của các tổ chức hội viên về các chủ đề mà hội viên quan tâm. Đến nay, Hiệp hội Ngân hàng đã tổ chức được hàng trăm khóa đào tạo, tập huấn cho hàng nghìn lượt cán bộ tham gia, đáp ứng ngày càng sát với nhu cầu bồi dưỡng, cập nhật và nâng cao kỹ năng, kiến thức nghiệp vụ ngân hàng của các tổ chức hội viên.

4. Duy trì và phát triển tốt quan hệ với các tổ chức và đối tác quốc tế, đem lại những lợi ích thiết thực cho tổ chức hội viên, thực hiện các cam kết quốc tế và nâng cao dần vị thế của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đối vơi các tổ chức quốc tế liên quan, nhất là với Hiệp hội Ngân hàng ASEAN và hiệp hội ngân hàng các nước trong khu vực

Chỉ một năm sau khi thành lập, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã tham gia làm thành viên của Hiệp hội Ngân hàng ASEAN (tháng 9/1995) và cử người tham gia vào các Ủy ban chuyên môn của Hiệp hội này. Trong khuôn khổ điều lệ quy định và thực hiện trách nhiệm của mình, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã 3 lần đăng cai tổ chức thành công hội nghị thường niên của Hiệp hội Ngân hàng ASEAN tại Việt Nam (vào các năm 2000, 2007 và gần đây nhất là năm 2017 tổ chức tại Đà Nẵng), được đánh giá cao. Hằng năm, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đều cử đoàn tham dự hội nghị thường niên luân phiên tổ chức tại các nước ASEAN và tạo điều kiện cho các tổ chức hội viên tham dự nhiều hội thảo, nghiên cứu khảo sát ở nước ngoài do Hiệp hội Ngân hàng ASEAN tổ chức. Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cũng đã lần lượt thiết lập quan hệ đối tác với trên 30 hiệp hội ngân hàng các nước trên thế giới và các tổ chức quốc tế khác, tổ chức được nhiều hội nghị, hội thảo, tọa đàm quốc tế về các chủ đề thời sự liên quan hoạt động ngân hàng, công nghệ ngân hàng, tạo điều kiện cho các tổ chức hội viên giao lưu, kết nối với các đối tác và bạn hàng quốc tế…

5. Quan tâm đẩy mạnh công tác hội viên, tăng cường sự gắn bó, liên kết giữa Cơ quan Thường trực với các tổ chức hội viên, thực hiện khẩu hiệu của Hiệp hội là “Liên kết tạo sức mạnh”

Hiệp hội Ngân hàng đã thường xuyên quan tâm đến công tác phát triển hội viên và chăm sóc hội viên. Từ lúc ban đầu có 35 tổ chức hội viên, đến nay số lượng hội viên của Hiệp hội Ngân hàng đã lên tới 73 tổ chức. Hầu hết các ngân hàng thương mại Việt Nam, trong đó có những ngân hàng lớn, đều là thành viên của Hiệp hội, do đó hội viên của Hiệp hội đóng vai trò chủ chốt trên thị trường tiền tệ, tín dụng của Việt Nam (chiếm thị phần rất cao trên toàn thị trường: tổng tài sản trên 10,2 triệu tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 92% so toàn ngành; vốn điều lệ trên 492,6 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ lệ khoảng 80% so toàn ngành – số liệu đến cuối năm 2018). Bên cạnh đó, Hiệp hội Ngân hàng còn có 4 tổ chức trực thuộc đang hoạt động là Chi hội Thẻ Ngân hàng, Câu lạc bộ Pháp chế Ngân hàng, Câu lạc bộ Công nghệ tài chính ngân hàng (Câu lạc bộ Fintech) và Câu lạc bộ AMC.

Chi hội thẻ Ngân hàng được thành lập từ năm 1996, ban đầu có 4 thành viên, đến nay đã kết nạp được 42 thành viên. Trải qua 24 năm hoạt động, chi hội thẻ đã thực sự trở thành đầu mối liên kết các ngân hàng thành viên, làm cầu nối giữa các thành viên với cơ quan quản lý, các tổ chức thẻ quốc tế, thúc đẩy thị trường thẻ Việt Nam phát triển, góp phần thực hiện chủ trương đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế.

Câu lạc bộ Pháp chế Ngân hàng được thành lập cuối năm 2012, ban đầu có 31 thành viên, đến nay đã có 52 hội viên. Câu lạc bộ đã tập hợp được nhiều ngân hàng và tổ chức luật sư, tham gia tích cực đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan hoạt động ngân hàng của các cơ quan nhà nước; nghiên cứu, phân tích và tổng hợp những bất cập, vướng mắc và xung đột pháp lý giữa các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động ngân hàng, phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội Ngân hàng để phản ảnh, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết; hỗ trợ Hiệp hội Ngân hàng thực hiện chức năng làm cầu nối giữa hội viên với các cơ quan quản lý nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức hội viên.

Câu lạc bộ Fintech mới được thành lập cuối năm 2017, đã thu hút được 32 hội viên (gồm cả tổ chức và cá nhân), có những hoạt động ban đầu tích cực, góp phần vào sự phát triển của lĩnh vực Fintech, thúc đẩy sự hợp tác giữa ngân hàng và các công ty Fintech, tham gia xây dựng khuôn khổ pháp lý cho hoạt động Fintech và hình thành hệ sinh thái Fintech ở Việt Nam.

Câu lạc bộ AMC được thành lập giữa năm 2020, đang triển khai những bước đi đầu tiên tạo sự gắn kết giữa các công ty xử lý nợ của các ngân hàng, tổ chức hội viên, xây dựng khuôn khổ pháp lý cho việc hình thành thị trường mua bán nợ ở Việt Nam.
Để tăng cường mối gắn bó, liên kết giữa Hiệp hội Ngân hàng và các tổ chức hội viên, Hội đồng Hiệp hội khóa VI đã quyết định thành lập Ban Công tác hội viên vào đầu năm 2017, trực thuộc Cơ quan Thường trực. Nhờ hoạt động tích cực, trong thời gian ngắn, Ban Công tác hội viên đã vận động kết nạp, được thêm 26 tổ chức hội viên, làm đầu mối thường xuyên liên hệ, quan tâm, nắm sát tình hình để hỗ trợ, đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của các tổ chức hội viên. Năm 2018, đã tích cực khẩn trương nghiên cứu, soạn thảo Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng, được Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước ủng hộ, phát động toàn ngành triển khai thực hiện.

6. Làm tốt công tác quản trị nội bộ của Hiệp hội Ngân hàng

Tổ chức và hoạt động của Hiệp hội Ngân hàng trải qua các thời kỳ đã không ngừng được kiện toàn, củng cố để thích ứng với yêu cầu và xu thế phát triển chung của ngành. Về tổ chức, đến nay Cơ quan Thường trực có 8 ban/đơn vị, gồm: Văn phòng, Ban Pháp luật và Nghiệp vụ, Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ, Trang tin điện tử, Trung tâm Đào tạo, Ban Công tác hội viên, Ban Tài chính kế toán và Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, bước vào nhiệm kỳ VI, Hiệp hội Ngân hàng thành lập 2 Ủy ban chuyên môn trực thuộc Hội đồng Hiệp hội là Ủy ban Chính sách và Ủy ban Công nghệ do hai Phó Chủ tịch Hiệp hội làm Chủ nhiệm, nhằm hỗ trợ Ban Pháp luật và Nghiệp vụ trong các vấn đề có tính chuyên môn sâu. Cùng với đó, các quy chế và quy định cho hoạt động nội bộ đã được lần lượt ban hành, điều chỉnh, bổ sung phù hợp với khuôn khổ pháp lý chung về hội của Nhà nước và thực tế hoạt động của Hiệp hội trong từng giai đoạn. Hoạt động của Hiệp hội, Hội đồng Hiệp hội, Cơ quan Thường trực luôn tuân thủ nghiêm Điều lệ, các quy chế, quy định liên quan và cơ chế, chính sách của Nhà nước; tài chính, tài sản của Hiệp hội được quản lý, sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, chú ý tính hiệu quả. Trụ sở Hiệp hội Ngân hàng, ngôi nhà số 193 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội từng bước được tu sửa, chỉnh trang, điều kiện làm việc của cán bộ, nhân viên được cải thiện. Tổ chức Đảng, đoàn thể tại Cơ quan Thường trực hoạt động nghiêm túc, đúng quy định; xây dựng cơ quan đoàn kết, gắn bó, không ngừng được củng cố vững mạnh, tích cực tham gia các hoạt động tập thể và phong trào chung. Đời sống của cán bộ, nhân viên trong cơ quan được chăm lo, ngày càng được cải thiện.

Ghi nhận những thành tích, đóng góp của Hiệp hội Ngân hàng vào sự phát triển chung của ngành Ngân hàng cũng như của nền kinh tế nói chung, Đảng, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước đã khen tặng nhiều phần thưởng cao quý cho Hiệp hội Ngân hàng: Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Ba, nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và các vinh danh khác. Nhiều ban, đơn vị của Cơ quan T hường trực cũng nhận được những phần thưởng cao quý như Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ được Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông tặng Bằng khen; Văn phòng, Ban Pháp luật và Nghiệp vụ, Chi hội Thẻ Ngân hàng và nhiều lãnh đạo, nhân viên của Cơ quan Thường trực được nhận Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Giấy khen của Chủ tịch Hội đồng Hiệp hội.

Trong quá trình hoạt động, Hiệp hội Ngân hàng luôn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, do cả những yếu tố khách quan và chủ quan. Mặc dù đã có rất nhiều cố gắng và đạt được khá nhiều thành quả, nhưng so với yêu cầu và kỳ vọng của các tổ chức hội viên và của ngành, Hiệp hội Ngân hàng còn phải tiếp tục phấn đấu nhiều hơn nữa.

Bước vào giai đoạn mới, môi trường hoạt động của ngân hàng sẽ có nhiều thay đổi, cạnh tranh ngày càng gay gắt, công nghệ ngân hàng tiếp tục phát triển nhanh và mạnh mẽ, khuôn khổ pháp lý ngày càng chặt chẽ tạo ra những thuận lợi và cơ hội mới, nhưng khó khăn và thách thức mà các ngân hàng phải đối mặt cũng rất lớn. Để thích ứng tốt hơn với tình hình và yêu cầu mới, các tổ chức tín dụng Việt Nam sẽ phải tiếp tục thực hiện việc tái cơ cấu theo phương án được duyệt, tích cực xử lý nợ xấu; chú trọng nâng cao năng lực quản trị, năng lực tài chính theo chuẩn mực quốc tế; tăng cường đầu tư, nâng cấp hạ tầng, ứng dung công nghệ mới nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động, đáp ứng tốt hơn hơn nhu cầu của khách hàng; phát triển lành mạnh, an toàn và bền vững; nâng cao sức cạnh tranh và khả năng hội nhập quốc tế; góp phần đắc lực vào việc thực hiện chiến lược của ngành và chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước.

Để đồng hành và hỗ trợ cho các tổ chức hội viên, hoạt động của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, phát huy thành tích đã đạt được, khắc phục các mặt còn hạn chế, tạo chuyển biến rõ rệt, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ của mình, với những trọng tâm sau:

Một là, làm tốt hơn nữa công tác tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hoạt động ngân hàng, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của các tổ chức hội viên; tham gia tích cực và hiệu quả hơn nữa trong việc cải cách các thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ cho các tổ chức hội viên. Đồng thời, hỗ trợ việc triển khai và thực thi có hiệu quả các chủ trương, chính sách, định hướng, điều hành của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

Hai là, thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tổ chức hội viên; nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả công tác tác truyền thông của Hiệp hội Ngân hàng, làm cho xã hội hiểu hơn về đặc thù hoạt động và vai trò, vị trí của hệ thống ngân hàng trong đời sống kinh tế - xã hội của đất nước, đáp ứng sát đúng, kịp thời nhu cầu của các tổ chức hội viên.

Ba là, phát huy tốt hơn nữa vai trò liên kết, vận động các tổ chức hội viên của Hiệp hội Ngân hàng, kịp thời nắm bắt và đáp ứng những nhu cầu và đòi hỏi của hội viên, đồng thời tạo sự đồng thuận và tiếng nói chung, hỗ trợ lẫn nhau, hợp tác cùng phát triển, cạnh tranh lành mạnh, vì lợi ích chung của cộng đồng.

Bốn là, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đào tạo, tập huấn của Hiệp họi Ngân hàng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các tổ chức hội viên; triển khai có hiệu quả việc thực hiện “Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng”: có kế hoạch tiến tới đào tạo chứng chỉ hành nghề cho cán bộ ngân hàng.

Năm là, tiếp tục tăng cường và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, đem lại lợi ích thiết thực cho tổ chức hội viên, thực hiện tốt trách nhiệm và cam kết với các đối tác nước ngoài, góp phần nâng cao vị thế của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam.
Để tiếp nối những thành quả đã đạt được trong 26 năm qua, với khí thế mới, nỗ lực, quyết tâm, sự đồng lòng, chung sức của các tổ chức hội viên, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam sẽ hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ đã đề ra, thực hiện tốt sứ mệnh được giao phó, viết tiếp những trang sử vẻ vang trên chặng đường sắp tới.

Xem 32 lần Chỉnh sửa lần cuối vào 24-02-2021 4:08 am
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng