TIN MỚI
BIDV Bà Rịa thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Đất Đỏ

BIDV Bà Rịa thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Đất Đỏ

T 29/3/2021, Ngân hàng Đu tư và Phát trin Vit Nam (BIDV) Chi nhánh Bà Ra thay đi đa đim hot đng ca Phòng giao dch Đt Đ.

1. Đa đim giao dch cũ:

Tnh l 52, khu ph Tường Thành, th trn Đt Đ, huyn Đt Đ, tnh Bà Ra -Vũng Tàu.

2. Đa đim giao dch mi:

S 7A, t 1, khu ph Hòa Hi, th trn Đt Đ, huyn Đt Đ, tnh Bà Ra -Vũng Tàu.

Xem 16 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng