TIN MỚI
Chủ thẻ tín dụng PVcomBank nhận ưu đãi trả góp lãi suất 0%

Chủ thẻ tín dụng PVcomBank nhận ưu đãi trả góp lãi suất 0%

T nay đến 31/12/2021, Ngân hàng Đi chúng Vit Nam (PvcomBank) trin khai chương trình ưu đãi tr góp lãi sut 0% dành cho ch th tín dng.

Khách hàng s được thoi mái mua trước sn phm mình yêu thích và tr dn mi tháng vi lãi sut 0% qua th tín dng PVcomBank:

- Kỳ hn linh hot: 3, 6, 9, 12 tháng

- Lãi sut tr góp: 0%

- Giá tr giao dch tr góp ti thiu: 3.000.000 VND

- Thi gian: T nay đến 31/12/2021

Điu khon và Quy đnh:

Điu kin và điu khon s dng tính năng tr góp bng th tín dng PVcomBank ti đây

Th tc đăng ký đơn gin, d dàng:

- Bước 1: Khách hàng tham kho điu khon điu kin đăng ký tr góp qua th tín dng ti đây.

- Bước 2: Khách hàng đăng ký tr góp ti h thng các đi tác tr góp ca PVcomBank, Khách hàng s được nhân viên ca hàng tư vn quy trình đăng ký tr góp (Lưu ý: Vi các giao dch mua hàng online, Khách hàng vui lòng chn tính năng đăng ký tr góp trước khi thanh toán).

- Bước 3: Khách hàng thanh toán đơn hàng bng th tín dng PVcomBank.

Xem 17 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng