TIN MỚI
Tuyến đường xanh của tuổi trẻ Agribank và ABIC Cần Thơ

Tuyến đường xanh của tuổi trẻ Agribank và ABIC Cần Thơ

Ngày 21/3/2021, gn 100 đoàn viên thanh niên Ngân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam (Agribank) Chi nhánh Cn Thơ I và Chi nhánh Cn Thơ II và ABIC đã ra quân trng mi nhiu cây xanh ti tuyến đường Mai Văn B, phường Thun Hưng, qun Tht Nt, TP. Cn Thơ.

Chương trình trng cây "Tuyến đường xanh" năm 2021 có s phi hp vi Đoàn khi doanh nghip TP Cn Thơ, chi nhánh Agribank, ABIC và Qun Đoàn Tht Nt đã ra quân trng mi nhiu cây xanh ti tuyến đường Mai Văn B, phường Thun Hưng, qun Tht Nt, TP. Cn Thơ.ti phường Thun Hưng, qun Tht Nt, TP Cn Thơ, Văn phòng đi din Agribank khu vc Tây Nam B, Agribank Chi nhánh TP. Cn Thơ, Agribank Chi nhánh Cn Thơ II, ABIC Cn Thơ đã t chc Chương trình trng cây "Tuyến đường xanh" năm 2021.

Ti chương trình, ông Đ Minh Khương - Phó Trưởng phòng Chuyên đ 02 Văn phòng đi din Agribank khu vc Tây Nam B đã trao biu trưng tng 400 cây xanh, tng giá tr hơn 20 triu đng cho bà Lê Cm Huỳnh - Bí thư Qun Đoàn Tht Nt. Đây là công trình góp phn nh to lá phi xanh cho môi trường sng; ci thin cht lượng không khí. Mt khác góp phn to v đp m quan đô th và bóng mát cho các tuyến đường nông thôn. Tui tr Agribank thc hin trng và bàn giao li cho Qun Đoàn Tht Nt và Agribank Tht Nt tiếp tc chăm sóc đ cây trưởng thành và to thành mt tuyến đường xanh trong tương lai.

Đây là chương trình nm trong chui hot đng chào mng k nim 90 năm Ngày thành lp Đoàn TNCS H Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021), 70 năm thành lp ngành Ngân hàng và 33 năm thành lp Agribank, chương trình góp phn nâng cao nhn thc, trách nhim và phát huy vai trò xung kích, sáng to ca cán b đoàn, đoàn viên, thanh niên trong tham gia trng, chăm sóc và bo v cây xanh góp phn bo v môi trường, ng phó biến đi khí hu, phát trin bn vng quê hương.

Xem 20 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng