TIN MỚI
Triển khai các biện pháp tăng cường phòng, chống và tháo gỡ khó khăn do tác động của dịch Covid-19

Triển khai các biện pháp tăng cường phòng, chống và tháo gỡ khó khăn do tác động của dịch Covid-19

Ngày 22/3/2021, Ngân hàng Nhà nước Vit Nam (NHNN) có văn bn s 1854/NHNN-TD yêu cu các t chc tín dng (TCTD) trin khai các bin pháp tăng cường phòng, chng và tháo g khó khăn do tác đng ca dch Covid-19.

Theo ni dung văn bn mi ban hành, ngày 05/3/2021 NHNN đã có công văn s 1370/NHNN-TD yêu cu các TCTD tiếp tc trin khai các gii pháp h tr tháo g khó khăn cho khách hàng vay vn b nh hưởng bi dch Covid-19; Riêng các TCTD trên đa bàn tnh Hi Dương khn trương rà soát, đánh giá tình hình khó khăn, thit hi do dch Covid-19, trên cơ s đó đ xut các gii pháp c th đ tháo g khó khăn cho khách hàng b nh hưởng bi dch bnh.

Theo báo cáo ca NHNN chi nhánh tnh Hi Dương, đt bùng phát dch Covid-19 ln th 3 (khi phát ti Hi Dương t ngày 27/01/2021) đã nh hưởng nng n nht và tác đng trc tiếp ti tnh Hi Dương, do đó cn có chính sách h tr riêng đi vi khách hàng vay vn và cho c các chi nhánh TCTD ti đa bàn.

Căn c tình hình din biến dch bnh và đ xut ca NHNN chi nhánh tnh Hi Dương, NHNN đ ngh các t chc tín dng gm: Ngân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam (Agribank); Ngân hàng Đu tư và Phát trin Vit Nam (BIDV); Ngân hàng Công thương Vit Nam (BIDV); Ngân hàng Ngoi thương Vit Nam (Vietcombank); Ngân hàng Á Châu (ACB); Ngân hàng Bưu đin Liên Vit (LienVietPost bank); Ngân hàng Đông Nam Á (SeABank); Ngân hàng Hàng hi Vit Nam (MSB); Ngân hàng K thương Vit Nam (Techcombank); Ngân hàng Phát trin thành ph H Chí Minh (HDBank); Ngân hàng Quân đi (MB); Ngân hàng Quc tế Vit Nam (VIB); Ngân hàng Sài Gòn (SCB); Ngân hàng Sài Gòn - Hà Ni (SHB); Ngân hàng Sài Gòn Thương tín (Sacombank); Ngân hàng Vit Nam Thnh vượng (VPBank); Ngân hàng Xăng du Petrolimex (PGbank) báo cáo tình hình trin khai và kết qu thc hin ch đo ca NHNN ti Công văn s 1370/NHNN-TD ngày 05/3/2021.

Do đt bùng phát dch Covid-19 ln th 3 vi tc đ lây lan nhanh, trên din rng, gây nhiu thit hi và gián đon nghiêm trng chui cung ng, sn xut toàn nn kinh tế, NHNN đ ngh các ngân hàng nghiên cu, xây dng các chương trình/sn phm/gii pháp c th, đc thù ca tng ngân hàng đ h tr cho khách hàng và h tr cho các chi nhánh, đơn v kinh doanh ca ngân hàng trên đa bàn tnh Hi Dương.

Xem 18 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng