TIN MỚI
Philippines ủng hộ đề xuất trao PDIC quyền ấn định hạn mức trả tiền bảo hiểm

Philippines ủng hộ đề xuất trao PDIC quyền ấn định hạn mức trả tiền bảo hiểm

Mi đây, Ngân hàng Trung ương Philippines (BSP) và B Tài chính Philippines (DOF) đã th hin s ng h đi vi mt D lut đang được đ trình lên Quc hi nước này, cho phép Tng công ty Bo him tin gi Philipines (PDIC) được linh hot điu chnh hn mc tr tin bo him trên cơ s các ch báo kinh tế ti tng thi đim.

Th Sáu va qua, y ban v Ngân hàng, T chc tài chính và Tin t thuc Quc hi Philippines đã khi đng các phiên điu trn liên quan đến các d lut sa đi, b sung Điu l ca PDIC.

Phát biu trước y ban nói trên, ông Carlos G. Dominguez - B trưởng B Tài chính khng đnh, các d lut hướng ti ct gim các th tc điu chnh hn mc tr tin bo him khi cn thiết. Qua đó, PDIC s có kh năng đáp ng nhanh chóng hơn vi nhng đi thay trên th trường tài chính.

Trong khi đó, Thng đc NHTW Benjamin E.Diokno cũng cho rng, d lut s giúp PDIC linh hot hơn trong vic điu chnh hn mc tương ng vi lm phát cũng như các yếu t kinh tế khác.

Hn mc tr tin bo him ca Philippines hin đang là 500.000 Peso (tương đương khong 10.300USD) đi vi mi người gi tin ti mi ngân hàng. Dù tha nhn hn mc trên đã không còn phù hp, Thng đc NHTW Philippines cho biết, vic nâng hn mc cn đi đôi vi vic điu chnh phí bo him tin gi. Hin Philipines cũng đang xem xét vic tăng hn mc bo him tin gi lên 1 triu Peso (tương đương khong 20.600USD).

Theo DIV

Xem 17 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng