TIN MỚI
LienVietPost Bank thay đổi địa điểm Phòng Giao dịch Trần Đăng Ninh

LienVietPost Bank thay đổi địa điểm Phòng Giao dịch Trần Đăng Ninh

T 29/3/2021, Ngân hàng Bưu đin Liên Vit (LienVietPost Bank) chính thc thay đi đa đim Phòng Giao dch Trn Đăng Ninh ti Hà Ni

Đa đim cũ: S 207-209 đường Trn Đăng Ninh, phường Dch Vng, qun Cu Giy, thành ph Hà Ni.

Đa đim mi: Nhà LK C27 thuc D án nhà thp tng A1TT1, phường Xuân To, qun Bc T Liêm, thành ph Hà Ni.

Xem 19 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng