TIN MỚI
Họp báo công bố Giải Futsal HDBank Vô địch Quốc gia và Cúp Quốc gia 2021

Họp báo công bố Giải Futsal HDBank Vô địch Quốc gia và Cúp Quốc gia 2021

Ngày 24/3/2021, Hp báo Gii Futsal HDBank Vô đch Quc gia và Cúp Quc gia 2021 được t chc ti TP.HCM. Đây là năm th năm liên tiếp HDBank tài tr chính cho gii bóng đá trong nhà.

Gii Futsal HDBank Vô đch Quc gia 2021 năm nay chia thành 2 giai đon. Vòng loi (giai đon I) d kiến s din ra t ngày 28/03 đến ngày 05/04/2021, gm 06 đi là Cao Bng, Hưng Gia Khang Đaklak, Tân Hip Hưng, Qung Nam, Viet Football và 1 đi ln đu tiên tham d là Luxury H Long. 04 đi có th hng cao nht s tham d Giai đon II ca gii.

Vòng Chung kết (Giai đon II) kéo dài t ngày 09/04 đến 26/07/2021, gm 10 đi, trong đó có 06 đi có th hng cao nht ti gii Futsal HDBank Vô đch Quc gia 2020 là Thái Sơn Nam, Sahako, Sanvinest Sanatech Khánh Hoà, Zetbit Sài Gòn FC, Hiếu Hoa Đà Nng, Thái Sơn Bc và 04 đi vượt qua Vòng loi năm 2021.

Vòng loi và lượt đi Vòng chung kết đu được din ra ti Nhà thi đu Đaklak, TP.Buôn Ma Thut, Tnh Đaklak. Riêng lượt v Chung kết d kiến được t chc ti Cn Thơ.

Gii Futsal HDBank Cúp Quc gia 2021 d kiến s din ra t ngày 01/09 đến 16/09/2021 ti Trung tâm Hun luyn và Thi đu Th dc Th thao tnh Lâm Đng.

Năm 2020, vượt qua nhng tr ngi khách quan do nh hưởng ca đi dch Covid-19, dù nhiu ln phi di ngày thi đu nhưng mùa gii 2020 đã được t chc thành công, tr thành tiêu đim th thao ca c nước, vi công tác phòng, chng dch an toàn, theo đúng ch trương ca Chính ph.

Đng hành cùng các mùa gii Futsal t nhng năm đu tiên, HDBank t hào chng kiến quá trình trưởng thành ca các câu lc b nói riêng, s phát trin vượt bc ca b môn futsal Vit Nam nói chung.

Futsal là sân chơi đ các lp cu th tr có cơ hi rèn luyn k năng, cng hiến tài năng, đng thi là món ăn tinh thn ca đông đo người hâm m trên khp Vit Nam. Vì vy, HDBank mong mun tiếp tc đng hành cùng các mùa gii Futsal, thp sáng ngn la nim tin, góp phn mang li nim vui, s đng viên, khích l tinh thn đ cùng người dân Vit Nam đoàn kết hơn na, thc hin nhng gic mơ cao đp hơn.

Nhm đưa gii đến rt gn vi người hâm m trên khp c nước, mùa gii futsal HDBank 2021 s có thêm nhiu kênh phát sóng trc tiếp các trn đu như VTC8, ng dng đa nn tng VieON vi hàng chc triu tài khon người dùng, Facebook, Youtube, OTT…

Hy vng, vi s chun b k lưỡng và đào to bài bn t nhng Hun luyn viên tâm huyết vi s dn dt các thế h cu th Vit Nam, cùng vi nim đam mê đi vi qu bóng tròn, các câu lc b s tiếp tc có mt mùa gii 2021 cht lượng, n tượng và đt được thành tích vượt bc hơn năm trước.

Xem 18 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng