TIN MỚI
Dự trữ ngoại hối Việt Nam sẽ sớm vượt xa mốc 100 tỷ USD

Dự trữ ngoại hối Việt Nam sẽ sớm vượt xa mốc 100 tỷ USD

Báo cáo cp nht vào tháng 3/2021 ca Qu Tin t Quc tế ( IMF ) riêng v Vit Nam cho thy nhng d liu và d báo đáng chú ý.

Trước hết, theo báo cáo này, quy mô d tr ngoi hi ca Vit Nam đã gia tăng mnh m trong năm 2020 và d báo tiếp tc vượt xa mc 100 t USD trong năm 2021.

D liu ca IMF cho thy, d tr ngoi hi ca Vit Nam đến cui năm 2020 đã đt 94,8 t USD, đánh du chui gia tăng mnh m k t năm 2016. Và theo d báo ca t chc này, quy mô đó s tiếp tc tăng mnh trong năm 2021 vi d kiến đt 113,7 t USD.

Du tru ngoai hoi Viet Nam 1D tr ngoi hi quc gia có nhng cu phn khác nhau, bao gm c vàng, được xác đnh và đánh giá li ti các thi đim. Vi Vit Nam, đà tăng mnh nhng năm va qua ghi nhn ch yếu t hot đng mua ròng ngoi t mà Ngân hàng Nhà nước thc hin, được đi din Chính ph cp nht ti mt s thi đim thi gian qua…

Đi cùng vi mua vào ngoi t, lượng VND cung ng ln cũng ghi nhn nhng năm gn đây. Như trên, vi d báo ca IMF, d kiến hot đng mua vào ngoi t và lượng VND cung ng ln s tiếp tc th hin trong năm nay.

Đim khác bit là t đu năm Ngân hàng Nhà nước đã ngng mua ngoi t giao ngay, chuyn sang mua USD kỳ hn 6 tháng. Tn sut mua cũng va có thay đi, t giao dch hàng ngày sang tp trung ch mt ngày trong tun theo điu chnh gn đây.

Du tru ngoai hoi Viet Nam 2Theo d báo ca IMF, d kiến 2021 s là năm th tư liên tiếp tăng trưởng tín dng n đnh dưới 13%, to mt giai đon thp hơn hn tc đ 17-18% nhng năm lin trước đó.

 Cùng vi d báo trên, báo cáo ca IMF đưa ra d báo các ch tiêu cơ bn khác v trin vng kinh tế Vit Nam trong năm 2021.

C th, IMF d báo Vit Nam s đt tăng trưởng GDP 6,5%; quy mô GDP theo đó tăng t mc 340,8 t USD năm 2020 lên 364,1 t USD cui năm 2021; kim soát lm phát 4%.

Mt ch tiêu đang thu hút s chú ý trên th trường thi gian gn đây là Ngân hàng Nhà nước tính toán thn trng hơn v tăng trưởng tín dng năm nay, thm chí có đn đoán "siết li". Tuy nhiên, theo d báo ca IMF, tăng trưởng tín dng ca Vit Nam năm nay s vn duy trì tc đ như năm va qua, nhnh hơn mt chút, t 12,1% năm ngoái lên d kiến 12,3%.

Nếu d báo trên hin thc, d kiến 2021 s là năm th tư liên tiếp tăng trưởng tín dng n đnh dưới 13%, to mt giai đon thp hơn hn tc đ 17-18% nhng năm lin trước đó.

Xem 13 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng