TIN MỚI
VietinBank đồng hành cùng Cuộc thi “Hiểu đúng về tiền” năm 2021

VietinBank đồng hành cùng Cuộc thi “Hiểu đúng về tiền” năm 2021

Ngày 27/3/2021 ti Hà Ni, V Truyn thông Ngân hàng Nhà nước Vit Nam (NHNN) phi hp Hc vin Ngân hàng đã t chc Vòng Chung kết Cuc thi “Hiu đúng v tin” (Cuc thi) dành cho sinh viên các trường Đi hc, Cao đng và Trung cp khu vc min Bc.

Tham d Vòng Chung kết Cuc thi có: Ông Nguyn Kim Anh - y viên Ban Cán s Đng, Phó Thng đc NHNN; bà Lê Th Thúy Sen - V Trưởng V Truyn thông NHNN cùng đi din Lãnh đo các V, Cc, đơn v thuc NHNN; Lãnh đo các trường Đi hc; Lãnh đo các Ngân hàng Thương mi, các T chc Tài chính và doanh nghip.

Ngân hàng Công thương Vit Nam (VietinBank) vinh d là đơn v đng hành cùng Cuc thi này.

Cuc thi “Hiu đúng v tin” là mt trong nhng hot đng truyn thông giáo dc tài chính nhm thc hin Chiến lược tài chính toàn din quc gia đến năm 2025, đnh hướng đến năm 2030 và các Đ án ca Chính ph án Nâng cao kh năng tiếp cn dch v ngân hàng cho nn kinh tế, Đ án Phát trin thanh toán không dùng tin mt ti Vit Nam giai đon 2016 - 2020 và Đ án Đy mnh thanh toán qua ngân hàng đi vi các dch v công).

Đến vi cuc thi “Hiu đúng v tin" năm 2021, các bn sinh viên s được tha sc sáng to, hc hi và phát trin các k năng mm. Đng thi, đây cũng là cơ hi đ các bn được h tr, đào to bi các hun luyn viên là các chuyên gia trong lĩnh vc tài chính - ngân hàng, kết ni bn bè và gn lý thuyết được hc trong nhà trường vi thc tin cuc sng. Ngoài ra, đây còn là cơ hi cho sinh viên thc hin trách nhim xã hi thông qua vic lan to kiến thc v qun lý tài chính cá nhân, ph cp tài chính toàn din. Qua cuc thi, các bn sinh viên s nhn được nhng gii thưởng, hc bng có giá tr, tiếp cn vi nhà tuyn dng và tích lũy thành tích cá nhân.

Đi vi các ngân hàng, sân chơi “Hiu đúng v tin” s gii thiu rng rãi hình nh, hot đng ca ngân hàng đến đông đo các sinh viên khi Ngành Kinh tế Tài chính; cung cp mt lượng ng viên có cht lượng cho các nhà tuyn dng, b sung vào đi ngũ nhân lc cht lượng cao phù hp vi nhu cu tuyn dng ca ngân hàng.

Quán quân Cuc thi “Hiu đúng v tin” năm 2021 đã thuc v đi liên quân đến t 3 trường Đi hc (Hc vin Ngân hàng, Hc vin Tài chính và Đi hc Ngoi thương) chiến thng thuyết phc qua các phn thi Khi đng, Tăng tc và V đích. Gii Nhì thuc v đi đến t trường Hc vin Ngân hàng. Đng gii Ba thuc v đi Hc vin Tài chính và Đi hc M Hà Ni. Cùng vi đó là các gii thưởng ph đ khích l tinh thn các em sinh viên như: Gii c vũ hay nht; Đi thi thuyết trình hp dn nht…

Cuc thi “Hiu đúng v tin” năm 2021 đã thành công tt đp khi to được “sân chơi b ích” cho các sinh viên Ngành Kinh tế Tài chính. VietinBank vinh d góp phn làm nên thành công ca Cuc thi.

Xem 16 lần Chỉnh sửa lần cuối vào 29-03-2021 3:56 am
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng