TIN MỚI
Chung kết “Hiểu đúng về tiền” năm 2021, cuộc thi phổ cập kỹ năng tài chính cho sinh viên

Chung kết “Hiểu đúng về tiền” năm 2021, cuộc thi phổ cập kỹ năng tài chính cho sinh viên

Sáng ngày 27/3/2021, ti Hc vin Ngân hàng đã din ra vòng thi chung kết gia 4 đi xut sc nht cuc thi “Hiu đúng v tin” năm 2021 do V Truyn thông - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phi hp Hc vin Ngân hàng (HVNH) t chc.

Cuc thi có s tham d ca PGS.TS Nguyn Kim Anh - Phó Thng đc NHNN, bà Lê Th Thúy Sen - V Trưởng V Truyn thông, ông Nguyn Hng Ngc - Phó V trưởng V Các vn đ xã hi (Văn phòng Quc hi), đi din lãnh đo V Thanh toán, V Chính sách tin t và mt s đơn v thuc NHNN, ngân hàng thương mi,… V phía Trường HVNH, PGS. TS Đào Minh Phúc - Ch tch Hi đng trường HVNH, PGS.TS Đ Th Kim Ho - Phó Giám đc ph trách HVNH, PGS.TS Lê Văn Luyn - Phó Giám đc HVNH cùng đi din lãnh đo mt s các trường đi hc trên đa bàn thành ph Hà Ni.

Cuc thi “Hiu đúng v tin” là mt trong chui nhng hot đng truyn thông giáo dc tài chính mà NHNN trin khai thi gian qua nhm góp phn hin thc hóa nhng mc tiêu ca Chính ph ti Chiến lược tài chính toàn din quc gia và các Đ án ca Chính ph (bao gm Đ án nâng cao kh năng tiếp cn dch v ngân hàng cho nn kinh tế, Đ án phát trin thanh toán không dùng tin mt ti Vit Nam giai đon 2016-2020 và Đ án đy mnh thanh toán qua ngân hàng đi vi các dch v công). Trước đó, cuc thi Kiến thc - k năng tài chính thông minh “Hiu đúng v tin” dành cho hc sinh ph thông ln đu tiên được t chc vào năm 2019 do V Truyn thông NHNN, Ban sn xut các chương trình gii trí - Đài Truyn hình Vit Nam (VTV3) và Trường THPT chuyên Hà Ni - Amsterdam phi hp thc hin. Tiếp ni chui hot đng vào tháng 10/2020, V Truyn thông NHNN đã phi hp Đi hc Kinh tế - Đi hc Quc gia Hà Ni phát đng cuc thi “Hiu đúng v tin năm 2020” dành cho sinh viên, thu hút gn 100 đi thi đăng ký đến t nhiu trường Đi hc, Cao đng trên đa bàn Hà Ni.

Năm nay cuc thi “Hiu đúng v tin năm 2021” do V Truyn thông NHNN phi hp HVNH tiếp tc được t chc dành cho sinh viên các trường đi hc, cao đng khu vc Min Bc. Vi thông đip trang b cho sinh viên “kiến thc, k năng tài chính thông minh - smart money”, cuc thi cung cp cho các bn sinh viên các kiến thc v tài chính, ngân hàng, thanh toán không dùng tin mt, các sn phm cho vay, hn chế tín dng đen, đu tư, chi tiêu, tiết kim, hiu biết v đng tin Vit Nam…

T đó, giúp các bn sinh viên thay đi nhn thc, hình thành nhng thói quen tt v tài chính như thanh toán không dùng tin mt, chi tiêu hp lý, tiết kim đ đu tư, tránh tín dng đen; đng thi có nhng hiu biết đúng đn v giá tr đng tin, quý trng giá tr sc lao đng, t tin đưa ra các quyết đnh tài chính hp lý. Ch đ cuc thi năm nay đc bit nhn mnh v kiến thc thanh toán không dùng tin mt, tiếp cn dch v tài chính ngân hàng, an ninh an toàn bo mt khi s dng dch v ngân hàng, bo v quyn li người tiêu dùng khi s dng dch v tài chính ngân hàng.

Theo bà Lê Th Thúy Sen - V trưởng V Truyn thông NHNN, trong bi cnh hin nay, vic thúc đy phát trin tài chính toàn din đang là chính sách ưu tiên ca nhiu quc gia trên thế gii, trong đó có Vit Nam. Đ thc hin Chiến lược tài chính toàn din quc gia, truyn thông giáo dc tài chính đóng mt vai trò quan trng, phi hp đng b vi các tr ct khác như xây dng hành lang pháp lý, hoàn thin cơ s h tng tài chính, phát trin đa dng các t chc cung ng, kênh phân phi, sn phm, dch v tài chính, ng dng công ngh s… Đ nâng cao tính hiu qu, hot đng truyn thông cn có tính sáng to và đi mi. Ln đu tiên ngành Ngân hàng trin khai các chương trình truyn thông giáo dc tài chính có sc lan ta ln trong cng đng, nhm nâng cao kiến thc và hiu biết ca cng đng v tin t và hot đng ngân hàng, góp phn giúp người dân nâng cao kh năng tiếp cn các dch v ngân hàng, đc bit là người dân nông thôn, vùng sâu, vùng xa và nhng đi tượng yếu thế, hc sinh sinh viên.  Các chương trình được thiết kế và xây dng phù hp vi tng nhóm đi tượng mc tiêu c th như tr em, hc sinh, sinh viên, hay người trưởng thành…Đin hình như chương trình “ Tin khéo, tin khôn” trên VTV 3 và “ Đng tin thông thái” trên VTV 1 đã đưa nhng kiến thc chuyên môn tr thành d hiu đi vi công chúng đ thay đi nhn thc và hành vi ca người tiêu dùng s dng dch v tài chính và góp phn to môi trường cng đng tài chính tt.

V đnh hướng thi gian ti, bà Lê Th Thúy Sen chia s, NHNN s tiếp tc nghiên cu, trin khai truyn thông giáo dc tài chính vi nhiu hình thc sáng to, đi mi và hin đi. Theo đó, đi tượng mc tiêu ca truyn thông giáo dc tài chính thi gian ti là gii tr, đng bào khu vc nông thôn, vùng sâu, vùng xa, nhng đi tượng yếu thế trong xã hi.

“NHNN s tiếp tc nghiên cu các hình thc, xu hướng truyn thông mi, hin đi đ trin khai các chương trình truyn thông giáo dc tài chính như: gameshow, cuc thi, truyn thông qua các kênh truyn thông đi chúng, các n phm, clip hot hình… Đng thi, NHNN s phi hp vi các cơ quan truyn thông, báo chí thc hin các chương trình truyn thông giáo dc tài chính có tính sáng to, d hiu, d tiếp cn, có tính tương tác cao, ng dng sc mnh công ngh s; phi hp vi các cơ s giáo dc đào to, các t chc chính tr, xã hi, các t chc quc tế, các t chc hip hi, ngh nghip (Hi Ph n, Hi Thanh niên…) đ trin khai các chương trình phù hp cho tng nhóm đi tượng; phi hp vi các t chc tín dng đ truyn thông mt cách trc quan, sinh đng v các sn phm, dch v ca các t chc tín dng…”- bà Sen cho hay.

Giành gii nht cuc thi “Hiu đúng v tin” năm 2021 đã thuc v đi 321 vi 3 bn sinh viên đến t 3 trường đi hc khác nhau (Đi hc ngoi thương, Hc vin Tài chính và HVNH). Gii nhì thuc v đi TMT đến t trường HVNH. Đng gii ba thuc v đi  D.A.Y (Hc vin Tài chính)  và DHM04 (Đi hc M Hà Ni). Cùng vi đó là các gii thưởng ph đ khích l tinh thn các em sinh viên như: Gii đi thi được yêu thích nht; Gii c vũ hay nht...

Cũng ti bui chung kết, Bà Lê Th Thúy Sen - V trưởng V Truyn thông NHNN và ông Lê Văn Luyn - Phó Giám đc HVNH đã thay mt Ban T chc cuc thi "Hiu đúng v tin 2021" trao tng ng h qu chương trình "Ngày ch nht yêu thương" 50 triu đng. Chương trình "Ngày ch nht yêu thương" do y ban v các vn đ xã hi ca Quc hi, Ngân hàng Nhà nước Vit Nam, Bnh vin Tim Hà Ni phi hp t chc thc hin đnh kỳ hàng tháng ti các Trung tâm Bo tr xã hi t tháng 8/2017, chương trình là dp đ các t chc, cá nhân bày t s quan tâm và chia s vi nhng người yếu thế.

Xem 15 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng