TIN MỚI
Doanh nghiệp cần gì từ chính sách tỷ giá trong năm 2021?

Doanh nghiệp cần gì từ chính sách tỷ giá trong năm 2021?

Điu mà doanh nghip xut nhp khu cn t chính sách t giá năm 2021 vn là linh hot, n đnh, chú trng ti cân đi vĩ mô. Điu này không ch có li cho nn kinh tế mà còn có li cho doanh nghip khi hoch đnh chiến lược kinh doanh.

Xut - nhp khu là 2 yếu t cơ bn cu thành hot đng ngoi thương ca mt quc gia. Tác đng ca t giá hi đoái lên hot đng ngoi thương trước tiên được xem xét thông qua biến đng ca t giá lên cán cân xut nhp khu, tác đng ti doanh thu và hot đng ca doanh nghip trong nước và thu hút đu tư nước ngoài. Điu hành t giá có th được ví như đi trên dây, nghiêng quá v bên nào thì đu có th gây bt li ti hot đng thương mi.

Có người cho rng đ ngoi thương phát trin cn tăng cường xut khu, hn chế nhp khu. Vì nhp khu làm tn hi nn kinh tế, làm tiêu tn ngoi t dn đến thâm ht cán cân thương mi. Tuy nhiên, quan nim này ch mang tính tương đi. Thc tế, nhp khu tăng cũng s thúc đy xut khu và ngược li xut khu tăng là tin đ thúc đy nhp khu.

Điu hành t giá linh hot, n đnh vĩ mô

Vit Nam là mt nn kinh tế m, vi t l xut nhp khu/GDP hơn 200%, vay n nước ngoài khá ln và ph thuc nhiu vào đu tư trc tiếp nước ngoài (FDI). Ngân hàng Nhà nước (NHNN) la chn phương án điu hành t giá theo hướng có điu tiết, t giá trung tâm linh hot t năm 2000.

T giá trung tâm linh hot là cơ chế xác đnh t giá phn nào khách quan trên cơ s cung cu ca th trường, theo cơ chế th ni có qun lý. Đ điu chnh t giá, NHNN điu chnh cung cu bng cách mua vào hoc bán ra ngoi t trên th trường ngoi t liên ngân hàng. Cho đến thi đim hin ti, biên đ t giá được điu chnh lên +-3%. Cơ chế qun lý này được cho là mm do hơn, linh hot và phù hp vi thông l quc tế.

Năm 2020, dù tri qua khó khăn ca dch bnh COVID-19 nhưng tng kim ngch xut nhp khu hàng hóa ca Vit Nam vn đt 543,9 t USD; cán cân thương mi hàng hóa xut siêu 19,1 t USD - mc cao nht trong 5 năm liên tiếp t năm 2016. Nh đó, con s d tr ngoi hi cũng đt mc k lc. Cp nht đến tháng 9/2020 d tr ngoi hi ca Vit Nam đt 92 t USD - tương đương hơn 4 tháng kim ngch nhp khu.

Nhn đnh v biến đng t giá năm 2021, nhiu chuyên gia cho rng VND s lên giá so USD. Tuy nhiên, biên đ t giá biến đng là không ln ch khong trên dưới 0,5%.

Công ty chng khoán VNDIRECT cũng d báo, t giá gia VND/USD s dao đng trong biên đ hp +/-0,5%. Điu này tác đng tích cc đến nn kinh tế như: Kích thích dòng vn đu tư vào Vit Nam, gim bt gánh nng thanh toán n nước ngoài, gim bt mt cân bng thương mi gia M và Vit Nam.

Tháng 12/2020, B Tài chính Hoa Kỳ đã đưa Vit Nam vào danh sách các nước thao túng tin t theo Đo lut Cnh tranh và thượng mi quc tế Omnibus năm 1988 vi cáo buc rng Vit Nam đã can thip mt chiu và kéo dài trên th trường ngoi t đ tác đng ti thng dư thương mi song phương.

Tuy nhiên, theo đánh giá ca nhiu chuyên gia và các công ty phân tích, cho đến thi đim hin ti Vit Nam và M vn đang tích cc đàm phán song phương đ không có bt c bin pháp trng pht nào gây nh hưởng ti hot đng thương mi gia 2 nước và các nhà đu tư. Kết qu cho đến thi đim hin ti được cho là tích cc và s không có nhng bin pháp trng pht c th nào được áp dng cho ti khi Vit Nam g b được mác thao túng tin t.

Doanh nghip xut nhp khu cn gì t chính sách t giá?

Trong khong 10 năm tr li đây có th thy chính sách t giá linh hot, có điu tiết ca Vit Nam đã th hin rõ hiu qu khi tình trng 'đô la hoá' trong nn kinh tế được kim soát, xut siêu và d tr ngoi hi đu đt mc k lc.

Nói v công tác điu hành t giá năm 2021, Phó Thng đc NHNN Đào Minh Tú khng đnh, NHNN s tiếp tc điu hành t giá theo nguyên tc linh hot, không c đnh, mà n đnh t giá trên cơ s cân đi cung cu ngoi t, trên cơ s giám sát được trng thái ngoi t ca TCTD và doanh nghip kết hp kiên đnh chng 'đô-la hóa' trong nn kinh tế. NHNN gi quan đim, điu hành t giá phi hài hòa c nhp khu, xut khu, đu tư trc tiếp nước ngoài, đu tư gián tiếp trên th trường chng khoán… ch không ch vì xut khu.

Vic điu hành t giá linh hot, chú trng n đnh vĩ mô ca NHNN cũng khiến cho các doanh nghip xut nhp khu không phi 'điêu đng' vì biến đng t giá lên doanh thu, li nhun.

Chia s vi Nhadautu.vn v tác đng ca t giá ti hot đng xut nhp khu ca doanh nghip trong khong 5 năm tr li đây, ông Nguyn Quang Hoà, Giám đc Công ty TNHH Dương Vũ - mt doanh nghip dn đu v xut khu go nếp sang Trung Quc cho biết, thc tế các doanh nghip trong nhiu năm tr li đây không quá quan tâm ti t giá, vì biến đng ca t giá tác đng không quá ln ti doanh thu ca doanh nghip.

C th, trong nhiu năm tr li đây, biến đng ca t giá trong nước dao đng quanh mc 1-2%, cũng không có s biến đng mnh trong khong thi gian ngn. Trong khi đó, hot đng xut nhp khu t thi đim ký hp đng ti lúc xut hàng cũng ch din ra trong mt vài tun, các hp đng thường li chia nh s lượng nên tác đng ca biến đng t giá gn như không đáng k.

"Ví d doanh nghip xut khu ti 15.000 tn go/tháng thì cũng chia ti 30 hp đng cho 15 khách hàng tri ra các ngày trong tháng nên biến đng t giá gn như không được tính ti", ông Hoà nói.

Bà Vũ Th Thun, Ch tch HĐQT Công ty C phn Traphaco cũng cho biết, dù có hot đng xut nhp khu nguyên liu và thành phm thuc nhưng doanh nghip cũng không chu tác đng ln t biến đng t giá.

Theo bà Thun, lý do mt phn vì biến đng t giá không ln và doanh nghip cũng khá ch đng trong ngun cung nguyên liu, cân đi c trong nước và nhp khu. Ngoài ra, doanh nghip cũng có hot đng xut khu thành phm nên có s cân đi ngoi t. Như năm 2020, tác đng ca biến đng t giá lên doanh thu ca doanh nghip ch khong vài chc triu đng/doanh thu gn 500 t đng.

Theo VNDirect, VND s tiếp tc mnh lên trong năm 2021 nh nhiu yếu t thúc đy như kinh tế vĩ mô hi phc nhanh, áp lc lm phát được d báo gim, USD tiếp tc suy yếu, nhân dân t (CNY) tiếp tc mnh lên… Vic, VND tăng giá s có tác đng tích cc lên các ngành nhp khu nguyên liu ln như dược, nha, săm lp và các ngành có mc vay n ngoi t ln như đin, vn ti bin, xi măng; còn s tác đng tiêu cc lên các nhóm ngành có t trng xut khu ln như thu sn, du khí, dt may, công ngh.

TS. Cn Văn Lc, chuyên gia Kinh tế trưởng Ngân hàng BIDV khng đnh, nh s điu hành t giá linh hot, ch đng ca NHNN, kết hp vi các gii pháp điu tiết thanh khon hp lý, ch đng truyn thông, sn sàng can thip đ bình n th trường, t giá năm 2020 giao dch duy trì xu hướng n đnh, VND lên giá nh 0,21% so vi đu năm, góp phn kim soát lm phát và n đnh vĩ mô.

Hướng ti năm 2021, ông Lc nhn mnh, Chính ph cn tiếp tc thc hin mc tiêu kép, va phòng chng dch COVID-19 hiu qu va phc hi kinh tế - xã hi. Đc bit, gi vng n đnh kinh tế vĩ mô, kim soát lm phát, n đnh t giá, đm bo các cân đi ln, đy mnh cơ cu li nn kinh tế gn vi đi mi mô hình tăng trưởng.

Trong bi cnh, Fed cam kết s tiếp tc duy trì chính sách lãi sut thp trong thi gian dài, đng thi mua các tài sn tài chính đ bơm tin ra nn kinh tế, bà Thái Th Vit Trinh, chuyên gia phân tích ca Công ty chng khoán KB Securities d báo, năm 2021 VND s tăng giá khong 0,5 - 1% so vi USD. Ngun cung ngoi t vn duy trì trng thái di dào trong năm 2021 vi kỳ vng v hot đng xut nhp khu và dòng vn FDI chy mnh v Vit Nam.

TS. Nguyn Trí Hiếu, chuyên gia ngân hàng cũng cho rng, năm 2021, do cáo buc thao túng tin t t M, NHNN s điu hành t giá thn trng hơn, t giá trung tâm s sát vi t giá th trường t do hơn. Nhưng nh hưởng ca vn đ này ti Vit Nam nói chung và t giá nói riêng là không quá nng n. Theo đó, t giá năm 2021 s không biến đng nhiu.

Theo Din đàn doanh nghip

Xem 16 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng